Lô gan - Lô gan miền nam - Thống kê lô gan

Chọn tỉnh và các bộ số cần thống kê:

Thống kê lô gan Bình Định:

Lô tô gan Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
77 22 ngày 26/09/2019
22 20 ngày 10/10/2019
83 20 ngày 10/10/2019
93 20 ngày 10/10/2019
42 17 ngày 31/10/2019
69 14 ngày 21/11/2019
49 14 ngày 21/11/2019
72 11 ngày 12/12/2019
80 11 ngày 12/12/2019
21 10 ngày 19/12/2019
02 10 ngày 19/12/2019
71 10 ngày 19/12/2019
08 10 ngày 19/12/2019
67 9 ngày 26/12/2019
78 9 ngày 26/12/2019
11 9 ngày 26/12/2019
28 9 ngày 26/12/2019
89 9 ngày 26/12/2019
66 9 ngày 26/12/2019
05 8 ngày 02/01/2020
12 8 ngày 02/01/2020
94 8 ngày 02/01/2020
97 8 ngày 02/01/2020