Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
52
40% 72 lượt
30
36.1% 65 lượt
00
35.6% 64 lượt
68
35.6% 64 lượt
92
35% 63 lượt
05
33.3% 60 lượt
84
32.8% 59 lượt
82
32.8% 59 lượt
51
32.2% 58 lượt
72
31.7% 57 lượt
32
31.7% 57 lượt
65
31.7% 57 lượt
02
31.7% 57 lượt
22
31.1% 56 lượt
93
31.1% 56 lượt
36
30.6% 55 lượt
59
30.6% 55 lượt
19
30.6% 55 lượt
07
30% 54 lượt
39
30% 54 lượt
54
29.4% 53 lượt
50
29.4% 53 lượt
64
29.4% 53 lượt
86
29.4% 53 lượt
23
29.4% 53 lượt
34
29.4% 53 lượt
43
28.9% 52 lượt
57
28.9% 52 lượt
12
28.9% 52 lượt
97
28.9% 52 lượt
99
28.9% 52 lượt
90
28.3% 51 lượt
63
28.3% 51 lượt
20
28.3% 51 lượt
96
28.3% 51 lượt
26
28.3% 51 lượt
44
28.3% 51 lượt
53
27.8% 50 lượt
33
27.8% 50 lượt
38
27.8% 50 lượt
18
27.2% 49 lượt
94
27.2% 49 lượt
45
27.2% 49 lượt
35
27.2% 49 lượt
83
27.2% 49 lượt
58
26.7% 48 lượt
14
26.7% 48 lượt
31
26.7% 48 lượt
75
26.7% 48 lượt
49
26.7% 48 lượt
03
26.1% 47 lượt
73
26.1% 47 lượt
85
26.1% 47 lượt
56
26.1% 47 lượt
88
26.1% 47 lượt
98
26.1% 47 lượt
13
26.1% 47 lượt
01
25.6% 46 lượt
42
25.6% 46 lượt
95
25.6% 46 lượt
89
25.6% 46 lượt
47
25.6% 46 lượt
91
25.6% 46 lượt
16
25.6% 46 lượt
77
25% 45 lượt
87
25% 45 lượt
81
25% 45 lượt
08
25% 45 lượt
62
25% 45 lượt
74
25% 45 lượt
40
25% 45 lượt
21
24.4% 44 lượt
37
24.4% 44 lượt
15
24.4% 44 lượt
76
24.4% 44 lượt
28
24.4% 44 lượt
55
24.4% 44 lượt
67
23.9% 43 lượt
09
23.9% 43 lượt
71
23.9% 43 lượt
17
23.9% 43 lượt
78
23.9% 43 lượt
48
23.9% 43 lượt
25
23.3% 42 lượt
06
23.3% 42 lượt
04
23.3% 42 lượt
11
23.3% 42 lượt
66
22.8% 41 lượt
79
22.8% 41 lượt
24
22.8% 41 lượt
10
22.2% 40 lượt
80
22.2% 40 lượt
27
22.2% 40 lượt
70
21.7% 39 lượt
61
21.7% 39 lượt
41
21.7% 39 lượt
46
21.1% 38 lượt
69
21.1% 38 lượt
60
20.6% 37 lượt
29
19.4% 35 lượt