Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
92
38.9% 70 lượt
30
37.2% 67 lượt
68
36.7% 66 lượt
78
35.6% 64 lượt
00
33.9% 61 lượt
05
32.8% 59 lượt
57
32.2% 58 lượt
84
32.2% 58 lượt
44
32.2% 58 lượt
93
32.2% 58 lượt
19
31.7% 57 lượt
23
31.7% 57 lượt
53
31.1% 56 lượt
72
31.1% 56 lượt
52
30.6% 55 lượt
36
30.6% 55 lượt
12
30.6% 55 lượt
59
30.6% 55 lượt
64
30.6% 55 lượt
67
30.6% 55 lượt
82
30% 54 lượt
03
30% 54 lượt
74
29.4% 53 lượt
29
29.4% 53 lượt
22
29.4% 53 lượt
35
29.4% 53 lượt
54
29.4% 53 lượt
20
29.4% 53 lượt
76
28.9% 52 lượt
25
28.9% 52 lượt
02
28.9% 52 lượt
56
28.3% 51 lượt
63
28.3% 51 lượt
07
28.3% 51 lượt
75
28.3% 51 lượt
58
28.3% 51 lượt
97
28.3% 51 lượt
98
28.3% 51 lượt
47
27.8% 50 lượt
37
27.8% 50 lượt
81
27.8% 50 lượt
45
27.8% 50 lượt
83
27.8% 50 lượt
48
27.2% 49 lượt
86
27.2% 49 lượt
88
27.2% 49 lượt
39
27.2% 49 lượt
33
27.2% 49 lượt
18
27.2% 49 lượt
38
27.2% 49 lượt
24
26.7% 48 lượt
96
26.7% 48 lượt
62
26.7% 48 lượt
27
26.7% 48 lượt
09
26.1% 47 lượt
49
26.1% 47 lượt
50
26.1% 47 lượt
40
26.1% 47 lượt
85
26.1% 47 lượt
41
26.1% 47 lượt
26
25.6% 46 lượt
73
25.6% 46 lượt
80
25.6% 46 lượt
16
25.6% 46 lượt
70
25.6% 46 lượt
34
25% 45 lượt
79
25% 45 lượt
28
25% 45 lượt
21
25% 45 lượt
65
25% 45 lượt
99
25% 45 lượt
32
24.4% 44 lượt
55
24.4% 44 lượt
46
23.9% 43 lượt
60
23.9% 43 lượt
94
23.9% 43 lượt
17
23.9% 43 lượt
08
23.9% 43 lượt
89
23.9% 43 lượt
90
23.9% 43 lượt
77
23.3% 42 lượt
95
23.3% 42 lượt
01
23.3% 42 lượt
14
23.3% 42 lượt
51
23.3% 42 lượt
15
23.3% 42 lượt
69
22.8% 41 lượt
66
22.8% 41 lượt
04
22.2% 40 lượt
42
22.2% 40 lượt
43
22.2% 40 lượt
11
22.2% 40 lượt
31
22.2% 40 lượt
91
21.7% 39 lượt
87
21.7% 39 lượt
61
21.7% 39 lượt
06
20.6% 37 lượt
71
20% 36 lượt
10
18.3% 33 lượt
13
18.3% 33 lượt