Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
68
41.7% 75 lượt
76
41.1% 74 lượt
84
37.8% 68 lượt
78
37.2% 67 lượt
81
36.7% 66 lượt
49
36.7% 66 lượt
94
36.7% 66 lượt
47
34.4% 62 lượt
54
34.4% 62 lượt
92
33.3% 60 lượt
07
33.3% 60 lượt
05
32.8% 59 lượt
93
32.8% 59 lượt
11
32.8% 59 lượt
75
32.2% 58 lượt
42
32.2% 58 lượt
58
31.7% 57 lượt
21
31.7% 57 lượt
89
31.1% 56 lượt
88
31.1% 56 lượt
59
30.6% 55 lượt
40
30.6% 55 lượt
12
30% 54 lượt
23
30% 54 lượt
43
30% 54 lượt
29
30% 54 lượt
48
30% 54 lượt
87
29.4% 53 lượt
71
29.4% 53 lượt
60
29.4% 53 lượt
02
28.9% 52 lượt
63
28.9% 52 lượt
33
28.9% 52 lượt
36
28.9% 52 lượt
24
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
86
28.3% 51 lượt
20
28.3% 51 lượt
03
28.3% 51 lượt
77
28.3% 51 lượt
62
27.8% 50 lượt
74
27.8% 50 lượt
57
27.8% 50 lượt
39
27.8% 50 lượt
13
27.2% 49 lượt
01
27.2% 49 lượt
08
27.2% 49 lượt
19
26.7% 48 lượt
26
26.7% 48 lượt
06
26.7% 48 lượt
97
26.7% 48 lượt
41
26.1% 47 lượt
27
26.1% 47 lượt
70
26.1% 47 lượt
15
26.1% 47 lượt
30
25.6% 46 lượt
91
25.6% 46 lượt
73
25.6% 46 lượt
44
25.6% 46 lượt
64
25.6% 46 lượt
50
25.6% 46 lượt
37
25.6% 46 lượt
61
25% 45 lượt
80
25% 45 lượt
51
25% 45 lượt
83
25% 45 lượt
16
25% 45 lượt
98
25% 45 lượt
35
24.4% 44 lượt
10
24.4% 44 lượt
95
24.4% 44 lượt
46
23.9% 43 lượt
25
23.9% 43 lượt
04
23.3% 42 lượt
72
23.3% 42 lượt
69
23.3% 42 lượt
34
23.3% 42 lượt
99
23.3% 42 lượt
09
22.8% 41 lượt
38
22.8% 41 lượt
14
22.8% 41 lượt
56
22.8% 41 lượt
28
22.2% 40 lượt
32
22.2% 40 lượt
18
21.7% 39 lượt
67
21.7% 39 lượt
85
21.7% 39 lượt
00
21.7% 39 lượt
90
21.1% 38 lượt
22
20.6% 37 lượt
65
20.6% 37 lượt
31
20.6% 37 lượt
82
19.4% 35 lượt
55
18.9% 34 lượt
79
18.9% 34 lượt
53
18.3% 33 lượt
17
18.3% 33 lượt
45
17.8% 32 lượt
52
17.8% 32 lượt
66
17.2% 31 lượt