Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
94
38.9% 70 lượt
84
37.8% 68 lượt
76
37.2% 67 lượt
42
35.6% 64 lượt
93
35.6% 64 lượt
12
35.6% 64 lượt
81
35% 63 lượt
68
35% 63 lượt
58
33.3% 60 lượt
11
32.8% 59 lượt
71
32.2% 58 lượt
63
32.2% 58 lượt
51
32.2% 58 lượt
40
31.7% 57 lượt
13
31.1% 56 lượt
88
31.1% 56 lượt
49
31.1% 56 lượt
06
31.1% 56 lượt
78
30.6% 55 lượt
21
30.6% 55 lượt
10
30.6% 55 lượt
07
30% 54 lượt
89
30% 54 lượt
24
30% 54 lượt
37
30% 54 lượt
98
30% 54 lượt
15
29.4% 53 lượt
54
29.4% 53 lượt
41
29.4% 53 lượt
36
29.4% 53 lượt
02
29.4% 53 lượt
79
28.9% 52 lượt
61
28.9% 52 lượt
77
28.9% 52 lượt
95
28.9% 52 lượt
08
28.9% 52 lượt
05
28.3% 51 lượt
64
28.3% 51 lượt
47
28.3% 51 lượt
48
28.3% 51 lượt
26
28.3% 51 lượt
87
28.3% 51 lượt
23
27.8% 50 lượt
75
27.8% 50 lượt
22
27.8% 50 lượt
72
27.2% 49 lượt
73
27.2% 49 lượt
91
27.2% 49 lượt
92
27.2% 49 lượt
80
27.2% 49 lượt
43
27.2% 49 lượt
38
27.2% 49 lượt
96
27.2% 49 lượt
18
27.2% 49 lượt
74
26.7% 48 lượt
85
26.7% 48 lượt
19
26.7% 48 lượt
01
26.1% 47 lượt
46
26.1% 47 lượt
82
26.1% 47 lượt
59
26.1% 47 lượt
03
26.1% 47 lượt
57
25.6% 46 lượt
62
25% 45 lượt
60
25% 45 lượt
39
24.4% 44 lượt
20
24.4% 44 lượt
14
24.4% 44 lượt
97
24.4% 44 lượt
04
24.4% 44 lượt
35
23.9% 43 lượt
50
23.9% 43 lượt
25
23.9% 43 lượt
16
23.9% 43 lượt
65
23.9% 43 lượt
55
23.9% 43 lượt
44
23.9% 43 lượt
28
23.9% 43 lượt
83
23.9% 43 lượt
31
23.9% 43 lượt
33
23.9% 43 lượt
99
23.9% 43 lượt
90
23.3% 42 lượt
00
22.8% 41 lượt
86
22.8% 41 lượt
70
22.8% 41 lượt
29
22.8% 41 lượt
34
22.8% 41 lượt
30
21.1% 38 lượt
09
21.1% 38 lượt
17
20.6% 37 lượt
32
20.6% 37 lượt
56
20% 36 lượt
69
19.4% 35 lượt
53
18.9% 34 lượt
66
18.9% 34 lượt
45
18.3% 33 lượt
67
16.7% 30 lượt
27
16.1% 29 lượt
52
15% 27 lượt