Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
52
41.7% 75 lượt
59
36.7% 66 lượt
49
35.6% 64 lượt
68
34.4% 62 lượt
43
33.3% 60 lượt
73
33.3% 60 lượt
32
32.8% 59 lượt
14
32.2% 58 lượt
00
32.2% 58 lượt
15
31.7% 57 lượt
02
31.7% 57 lượt
86
31.7% 57 lượt
22
31.1% 56 lượt
93
31.1% 56 lượt
79
30% 54 lượt
36
30% 54 lượt
51
30% 54 lượt
96
30% 54 lượt
54
29.4% 53 lượt
07
29.4% 53 lượt
42
29.4% 53 lượt
18
29.4% 53 lượt
26
28.9% 52 lượt
05
28.9% 52 lượt
80
28.9% 52 lượt
34
28.9% 52 lượt
89
28.9% 52 lượt
92
28.9% 52 lượt
03
28.9% 52 lượt
72
28.9% 52 lượt
39
28.3% 51 lượt
65
28.3% 51 lượt
44
28.3% 51 lượt
30
28.3% 51 lượt
84
27.8% 50 lượt
09
27.8% 50 lượt
62
27.8% 50 lượt
77
27.8% 50 lượt
31
27.8% 50 lượt
35
27.8% 50 lượt
99
27.8% 50 lượt
38
27.2% 49 lượt
24
27.2% 49 lượt
83
27.2% 49 lượt
64
27.2% 49 lượt
13
27.2% 49 lượt
81
26.7% 48 lượt
94
26.7% 48 lượt
23
26.7% 48 lượt
97
26.7% 48 lượt
10
26.7% 48 lượt
88
26.1% 47 lượt
63
26.1% 47 lượt
47
26.1% 47 lượt
27
26.1% 47 lượt
56
26.1% 47 lượt
50
26.1% 47 lượt
19
26.1% 47 lượt
75
26.1% 47 lượt
91
25.6% 46 lượt
67
25.6% 46 lượt
16
25.6% 46 lượt
85
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
41
25.6% 46 lượt
74
25.6% 46 lượt
21
25% 45 lượt
57
25% 45 lượt
82
25% 45 lượt
17
25% 45 lượt
70
24.4% 44 lượt
71
24.4% 44 lượt
04
24.4% 44 lượt
45
24.4% 44 lượt
06
24.4% 44 lượt
48
24.4% 44 lượt
20
24.4% 44 lượt
98
24.4% 44 lượt
33
24.4% 44 lượt
12
23.9% 43 lượt
40
23.9% 43 lượt
90
23.3% 42 lượt
58
23.3% 42 lượt
76
23.3% 42 lượt
55
23.3% 42 lượt
78
23.3% 42 lượt
66
23.3% 42 lượt
87
23.3% 42 lượt
08
23.3% 42 lượt
28
23.3% 42 lượt
69
22.8% 41 lượt
53
22.8% 41 lượt
25
22.8% 41 lượt
61
22.2% 40 lượt
46
22.2% 40 lượt
60
21.7% 39 lượt
11
21.7% 39 lượt
37
21.7% 39 lượt
95
21.1% 38 lượt
29
20% 36 lượt