Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

G.1 4100
G.2 7604 3554
G.3 7604 3554
KK 1 *100
KK 2 **00
Ký hiệu bộ số
A 7604 D 5888
B 6461 E 3554
C 4100 G 0473
G.1 8647
G.2 3239 4630
G.3 3239 4630
KK 1 *647
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 4630 D 8647
B 3682 E 8715
C 3239 G 1452
G.1 5430
G.2 3252 3159
G.3 3252 3159
KK 1 *430
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 4072 D 9252
B 3159 E 5430
C 3252 G 7429
G.1 4993
G.2 3936 1592
G.3 3936 1592
KK 1 *993
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 2847 D 4296
B 2781 E 1592
C 3936 G 4993
G.1 8654
G.2 1575 6912
G.3 1575 6912
KK 1 *654
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 8642 D 8060
B 8654 E 1575
C 1511 G 6912
G.1 3385
G.2 6146 8489
G.3 6146 8489
KK 1 *385
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 7877 D 2495
B 3385 E 6146
C 5164 G 8489
G.1 9505
G.2 8785 3209
G.3 8785 3209
KK 1 *505
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 1568 D 9505
B 8785 E 2121
C 3209 G 5999
G.1 3269
G.2 9205 2856
G.3 9205 2856
KK 1 *269
KK 2 **69
Ký hiệu bộ số
A 6649 D 2856
B 9205 E 3269
C 6167 G 4409
G.1 6251
G.2 1012 2254
G.3 1012 2254
KK 1 *251
KK 2 **51
Ký hiệu bộ số
A 1660 D 1012
B 8802 E 2254
C 6251 G 4318
G.1 2478
G.2 9872 4019
G.3 9872 4019
KK 1 *478
KK 2 **78
Ký hiệu bộ số
A 9872 D 4500
B 0646 E 8562
C 4019 G 2478

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần