Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

G.1 6801
G.2 9653 5039
G.3 9653 5039
KK 1 *801
KK 2 **01
Ký hiệu bộ số
A 5039 D 2662
B 6801 E 8876
C 5430 G 9653
G.1 0903
G.2 1688 7568
G.3 1688 7568
KK 1 *903
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 1479 D 2790
B 7568 E 0903
C 8926 G 1688
G.1 3380
G.2 1240 9383
G.3 1240 9383
KK 1 *380
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 7674 D 3380
B 9383 E 0832
C 1968 G 1240
G.1 4765
G.2 5782 4369
G.3 5782 4369
KK 1 *765
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 1612 D 7456
B 1344 E 5782
C 4765 G 4369
G.1 3341
G.2 2800 1603
G.3 2800 1603
KK 1 *341
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 1603 D 8972
B 5433 E 6333
C 3341 G 2800
G.1 5841
G.2 9254 6301
G.3 9254 6301
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5841 D 9254
B 0641 E 6402
C 6301 G 6149
G.1 8413
G.2 4644 2711
G.3 4644 2711
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 9734 D 4644
B 8413 E 8318
C 5138 G 2711
G.1 7847
G.2 6353 2961
G.3 6353 2961
KK 1 *847
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 1675 D 4562
B 2961 E 7479
C 7847 G 6353
G.1 7693
G.2 8756 2230
G.3 8756 2230
KK 1 *693
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 1197 D 8756
B 2520 E 9882
C 7693 G 2230
G.1 4445
G.2 2233 6516
G.3 2233 6516
KK 1 *445
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 4445 D 0014
B 3013 E 3097
C 6516 G 2233

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần