Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

G.1 9731
G.2 3077 7231
G.3 3077 7231
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 7180
B 7231 E 1525
C 3077 G 9583
G.1 5220
G.2 7179 8976
G.3 7179 8976
KK 1 *220
KK 2 **20
Ký hiệu bộ số
A 7179 D 8976
B 2103 E 3286
C 4601 G 5220
G.1 2282
G.2 3784 7257
G.3 3784 7257
KK 1 *282
KK 2 **82
Ký hiệu bộ số
A 3784 D 3060
B 7257 E 2282
C 4244 G 2444
G.1 8612
G.2 8226 8177
G.3 8226 8177
KK 1 *612
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 8612 D 8226
B 7810 E 8177
C 6295 G 3447
G.1 7389
G.2 1208 6186
G.3 1208 6186
KK 1 *389
KK 2 **89
Ký hiệu bộ số
A 4547 D 5225
B 5783 E 7389
C 1208 G 6186
G.1 7886
G.2 8562 2252
G.3 8562 2252
KK 1 *886
KK 2 **86
Ký hiệu bộ số
A 8562 D 8028
B 2252 E 0705
C 7886 G 2508
G.1 3188
G.2 9677 5553
G.3 9677 5553
KK 1 *188
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 5126 D 3188
B 6710 E 9677
C 9382 G 5553
G.1 8729
G.2 2374 4318
G.3 2374 4318
KK 1 *729
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 8729 D 3933
B 3138 E 2374
C 1204 G 4318
G.1 2540
G.2 9627 8023
G.3 9627 8023
KK 1 *540
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 9627 D 6332
B 0591 E 2540
C 8023 G 8325
G.1 6891
G.2 4526 4737
G.3 4526 4737
KK 1 *891
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 9265 D 2757
B 4737 E 4526
C 1009 G 6891

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần