Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

G.1 8459
G.2 6306 5813
G.3 6306 5813
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 5201 D 0697
B 8459 E 9156
C 6306 G 5813
G.1 6241
G.2 5601 4382
G.3 5601 4382
KK 1 *241
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 5601
B 4382 E 0085
C 5737 G 6241
G.1 2264
G.2 7283 7434
G.3 7283 7434
KK 1 *264
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 2369 D 3274
B 7434 E 7283
C 2264 G 1532
G.1 9529
G.2 1231 3193
G.3 1231 3193
KK 1 *529
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 1231 D 9529
B 6740 E 7133
C 7228 G 3193
G.1 4697
G.2 6751 1212
G.3 6751 1212
KK 1 *697
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 6751 D 0745
B 5402 E 1212
C 5320 G 4697
G.1 5549
G.2 4095 1679
G.3 4095 1679
KK 1 *549
KK 2 **49
Ký hiệu bộ số
A 4095 D 1679
B 8339 E 7047
C 5549 G 4091
G.1 5261
G.2 5926 9550
G.3 5926 9550
KK 1 *261
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5926 D 5261
B 2018 E 9550
C 0960 G 5650
G.1 4785
G.2 7749 4356
G.3 7749 4356
KK 1 *785
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 4356 D 3812
B 7977 E 7749
C 4785 G 5988
G.1 8656
G.2 5507 0151
G.3 5507 0151
KK 1 *656
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 8656 D 9707
B 5507 E 0151
C 6424 G 7918
G.1 3243
G.2 6088 5040
G.3 6088 5040
KK 1 *243
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 5040 D 4080
B 6499 E 3243
C 7113 G 6088

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần