Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

G.1 5920
G.2 2350 8398
G.3 2350 8398
KK 1 *920
KK 2 **20
Ký hiệu bộ số
A 6463 D 0341
B 2350 E 8398
C 5920 G 1054
G.1 2318
G.2 3385 7280
G.3 3385 7280
KK 1 *318
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 0579 D 2318
B 2386 E 7280
C 3385 G 8702
G.1 8070
G.2 4300 8619
G.3 4300 8619
KK 1 *070
KK 2 **70
Ký hiệu bộ số
A 8619 D 4300
B 7439 E 8070
C 5495 G 3655
G.1 2974
G.2 7416 8649
G.3 7416 8649
KK 1 *974
KK 2 **74
Ký hiệu bộ số
A 7416 D 8649
B 9930 E 7587
C 2974 G 3772
G.1 4760
G.2 9974 1384
G.3 9974 1384
KK 1 *760
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 9974 D 8462
B 1384 E 0146
C 0515 G 4760
G.1 6269
G.2 5352 2887
G.3 5352 2887
KK 1 *269
KK 2 **69
Ký hiệu bộ số
A 5249 D 6269
B 1007 E 2887
C 5352 G 4214
G.1 8936
G.2 5092 0883
G.3 5092 0883
KK 1 *936
KK 2 **36
Ký hiệu bộ số
A 5546 D 1466
B 8936 E 7719
C 0883 G 5092
G.1 3025
G.2 5408 8938
G.3 5408 8938
KK 1 *025
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 7620 D 8022
B 3025 E 6761
C 5408 G 8938
G.1 7352
G.2 3106 4825
G.3 3106 4825
KK 1 *352
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 4825 D 3106
B 5804 E 5484
C 7352 G 2497
G.1 9258
G.2 1866 3126
G.3 1866 3126
KK 1 *258
KK 2 **58
Ký hiệu bộ số
A 0673 D 0113
B 6500 E 9258
C 3126 G 1866

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần