Max 4D Thứ 3 - Kết quả XS Max 4D Thứ 3 hàng tuần

G.1 9145
G.2 5254 2319
G.3 5254 2319
KK 1 *145
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 9254 D 2506
B 9145 E 5254
C 2319 G 2756
G.1 3814
G.2 5811 7284
G.3 5811 7284
KK 1 *814
KK 2 **14
Ký hiệu bộ số
A 8758 D 7284
B 5811 E 3850
C 3814 G 0914
G.1 2264
G.2 7283 7434
G.3 7283 7434
KK 1 *264
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 2369 D 3274
B 7434 E 7283
C 2264 G 1532
G.1 5549
G.2 4095 1679
G.3 4095 1679
KK 1 *549
KK 2 **49
Ký hiệu bộ số
A 4095 D 1679
B 8339 E 7047
C 5549 G 4091
G.1 8656
G.2 5507 0151
G.3 5507 0151
KK 1 *656
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 8656 D 9707
B 5507 E 0151
C 6424 G 7918
G.1 8955
G.2 8379 1867
G.3 8379 1867
KK 1 *955
KK 2 **55
Ký hiệu bộ số
A 1867 D 8955
B 1896 E 7180
C 5625 G 8379
G.1 8034
G.2 5078 0410
G.3 5078 0410
KK 1 *034
KK 2 **34
Ký hiệu bộ số
A 0410 D 8034
B 5467 E 5691
C 5078 G 5783
G.1 1257
G.2 7548 2635
G.3 7548 2635
KK 1 *257
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 1257 D 4980
B 7548 E 2635
C 7366 G 4906
G.1 3737
G.2 9064 1900
G.3 9064 1900
KK 1 *737
KK 2 **37
Ký hiệu bộ số
A 5115 D 1900
B 9725 E 9064
C 8910 G 3737
G.1 9726
G.2 4685 4009
G.3 4685 4009
KK 1 *726
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 8612 D 3005
B 4009 E 4685
C 6323 G 9726

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần