Max 4D Thứ 3 - Kết quả XS Max 4D Thứ 3 hàng tuần

G.1 2318
G.2 3385 7280
G.3 3385 7280
KK 1 *318
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 0579 D 2318
B 2386 E 7280
C 3385 G 8702
G.1 4760
G.2 9974 1384
G.3 9974 1384
KK 1 *760
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 9974 D 8462
B 1384 E 0146
C 0515 G 4760
G.1 3025
G.2 5408 8938
G.3 5408 8938
KK 1 *025
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 7620 D 8022
B 3025 E 6761
C 5408 G 8938
G.1 0395
G.2 7138 4171
G.3 7138 4171
KK 1 *395
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 7138 D 0395
B 6099 E 4171
C 0306 G 0950
G.1 5432
G.2 4588 4073
G.3 4588 4073
KK 1 *432
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 8751 D 4073
B 4588 E 6359
C 5432 G 4856
G.1 6354
G.2 4577 7019
G.3 4577 7019
KK 1 *354
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 6354 D 7019
B 9494 E 0407
C 3075 G 4577
G.1 6853
G.2 5725 8742
G.3 5725 8742
KK 1 *853
KK 2 **53
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 8742
B 8175 E 4738
C 8237 G 6853
G.1 6853
G.2 5725 8742
G.3 5725 8742
KK 1 *853
KK 2 **53
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 8742
B 8175 E 4738
C 8237 G 6853
G.1 8123
G.2 7962 1873
G.3 7962 1873
KK 1 *123
KK 2 **23
Ký hiệu bộ số
A 4012 D 8123
B 1873 E 7962
C 9328 G 4545
G.1 9731
G.2 3077 7231
G.3 3077 7231
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 7180
B 7231 E 1525
C 3077 G 9583

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần