Max 4D Thứ 3 - Kết quả XS Max 4D Thứ 3 hàng tuần

G.1 0024
G.2 1618 5125
G.3 1618 5125
KK 1 *024
KK 2 **24
Ký hiệu bộ số
A 5125 D 1618
B 8074 E 0024
C 3051 G 6176
G.1 6116
G.2 5227 0376
G.3 5227 0376
KK 1 *116
KK 2 **16
Ký hiệu bộ số
A 1188 D 0376
B 4930 E 9803
C 6116 G 5227
G.1 4111
G.2 6355 2153
G.3 6355 2153
KK 1 *111
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 4111 D 2508
B 2469 E 2153
C 6355 G 1276
G.1 0339
G.2 2840 3117
G.3 2840 3117
KK 1 *339
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 8525 D 6900
B 3117 E 2840
C 0427 G 0339
G.1 5956
G.2 2984 3179
G.3 2984 3179
KK 1 *956
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 9527 D 5956
B 1680 E 2984
C 3179 G 3688
G.1 3413
G.2 0625 7508
G.3 0625 7508
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 7508 D 3413
B 0625 E 8054
C 8307 G 6481
G.1 0022
G.2 1192 5255
G.3 1192 5255
KK 1 *022
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 9545 D 0022
B 1192 E 3189
C 5407 G 5255
G.1 5226
G.2 4780 1089
G.3 4780 1089
KK 1 *226
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 4780 D 0360
B 3098 E 1089
C 5226 G 3757
G.1 8361
G.2 3376 0647
G.3 3376 0647
KK 1 *361
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5089 D 8866
B 4590 E 3376
C 8361 G 0647
G.1 0124
G.2 8689 8300
G.3 8689 8300
KK 1 *124
KK 2 **24
Ký hiệu bộ số
A 8285 D 0124
B 9058 E 8300
C 5123 G 8689

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần