Max 4D Thứ 3 - Kết quả XS Max 4D Thứ 3 hàng tuần

G.1 9731
G.2 3077 7231
G.3 3077 7231
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 7180
B 7231 E 1525
C 3077 G 9583
G.1 8612
G.2 8226 8177
G.3 8226 8177
KK 1 *612
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 8612 D 8226
B 7810 E 8177
C 6295 G 3447
G.1 3188
G.2 9677 5553
G.3 9677 5553
KK 1 *188
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 5126 D 3188
B 6710 E 9677
C 9382 G 5553
G.1 6891
G.2 4526 4737
G.3 4526 4737
KK 1 *891
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 9265 D 2757
B 4737 E 4526
C 1009 G 6891
G.1 6891
G.2 4526 4737
G.3 4526 4737
KK 1 *891
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 9265 D 2757
B 4737 E 4526
C 1009 G 6891
G.1 2906
G.2 4448 8594
G.3 4448 8594
KK 1 *906
KK 2 **06
Ký hiệu bộ số
A 9646 D 8594
B 4448 E 2906
C 0238 G 1284
G.1 2226
G.2 7909 3745
G.3 7909 3745
KK 1 *226
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 3745 D 5027
B 7909 E 5179
C 2532 G 2226
G.1 9984
G.2 7288 8842
G.3 7288 8842
KK 1 *984
KK 2 **84
Ký hiệu bộ số
A 7288 D 8842
B 9749 E 9984
C 9871 G 8898
G.1 9396
G.2 6474 9636
G.3 6474 9636
KK 1 *396
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 6946 D 6652
B 6474 E 9636
C 1570 G 9396
G.1 8912
G.2 4361 6462
G.3 4361 6462
KK 1 *912
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 3984 D 6462
B 3175 E 3192
C 4361 G 8912

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần