Max 4D Thứ 5 - Kết quả XS Max 4D Thứ 5 hàng tuần

G.1 6801
G.2 9653 5039
G.3 9653 5039
KK 1 *801
KK 2 **01
Ký hiệu bộ số
A 5039 D 2662
B 6801 E 8876
C 5430 G 9653
G.1 4765
G.2 5782 4369
G.3 5782 4369
KK 1 *765
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 1612 D 7456
B 1344 E 5782
C 4765 G 4369
G.1 8413
G.2 4644 2711
G.3 4644 2711
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 9734 D 4644
B 8413 E 8318
C 5138 G 2711
G.1 4445
G.2 2233 6516
G.3 2233 6516
KK 1 *445
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 4445 D 0014
B 3013 E 3097
C 6516 G 2233
G.1 2918
G.2 7906 0033
G.3 7906 0033
KK 1 *918
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 7906 D 2918
B 0033 E 3582
C 1732 G 9981
G.1 8459
G.2 8360 8656
G.3 8360 8656
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 1849 D 8360
B 4366 E 8656
C 4239 G 8459
G.1 5450
G.2 6666 2202
G.3 6666 2202
KK 1 *450
KK 2 **50
Ký hiệu bộ số
A 5176 D 6666
B 2739 E 2202
C 8569 G 5450
G.1 1435
G.2 5458 2198
G.3 5458 2198
KK 1 *435
KK 2 **35
Ký hiệu bộ số
A 2198 D 2239
B 6599 E 7588
C 1435 G 5458
G.1 2896
G.2 1690 5416
G.3 1690 5416
KK 1 *896
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 8040 D 2896
B 1690 E 6995
C 5416 G 8795
G.1 9666
G.2 3950 4047
G.3 3950 4047
KK 1 *666
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 2912 D 2554
B 3950 E 9666
C 4047 G 0531

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần