Max 4D Thứ 5 - Kết quả XS Max 4D Thứ 5 hàng tuần

G.1 4100
G.2 7604 3554
G.3 7604 3554
KK 1 *100
KK 2 **00
Ký hiệu bộ số
A 7604 D 5888
B 6461 E 3554
C 4100 G 0473
G.1 4993
G.2 3936 1592
G.3 3936 1592
KK 1 *993
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 2847 D 4296
B 2781 E 1592
C 3936 G 4993
G.1 9505
G.2 8785 3209
G.3 8785 3209
KK 1 *505
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 1568 D 9505
B 8785 E 2121
C 3209 G 5999
G.1 2478
G.2 9872 4019
G.3 9872 4019
KK 1 *478
KK 2 **78
Ký hiệu bộ số
A 9872 D 4500
B 0646 E 8562
C 4019 G 2478
G.1 6148
G.2 2924 4264
G.3 2924 4264
KK 1 *148
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 5968 D 8131
B 2085 E 6148
C 4264 G 2924
G.1 5338
G.2 3754 1972
G.3 3754 1972
KK 1 *338
KK 2 **38
Ký hiệu bộ số
A 1972 D 5338
B 3754 E 5088
C 6072 G 4729
G.1 9042
G.2 2580 1764
G.3 2580 1764
KK 1 *042
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 1764 D 9072
B 9042 E 4700
C 6669 G 2580
G.1 6176
G.2 5748 6514
G.3 5748 6514
KK 1 *176
KK 2 **76
Ký hiệu bộ số
A 9896 D 5734
B 6514 E 6852
C 5748 G 6176
G.1 3865
G.2 5524 8297
G.3 5524 8297
KK 1 *865
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 5524 D 8297
B 1609 E 1695
C 3865 G 9104
G.1 5011
G.2 5468 6356
G.3 5468 6356
KK 1 *011
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 6587 D 6356
B 5011 E 5468
C 5821 G 9558

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần