Max 4D Thứ 5 - Kết quả XS Max 4D Thứ 5 hàng tuần

G.1 6241
G.2 5601 4382
G.3 5601 4382
KK 1 *241
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 5601
B 4382 E 0085
C 5737 G 6241
G.1 4697
G.2 6751 1212
G.3 6751 1212
KK 1 *697
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 6751 D 0745
B 5402 E 1212
C 5320 G 4697
G.1 4785
G.2 7749 4356
G.3 7749 4356
KK 1 *785
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 4356 D 3812
B 7977 E 7749
C 4785 G 5988
G.1 9841
G.2 7078 6599
G.3 7078 6599
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 9841 D 6599
B 0717 E 7586
C 9177 G 7078
G.1 7509
G.2 0636 2952
G.3 0636 2952
KK 1 *509
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 0636 D 0404
B 2952 E 7509
C 0286 G 3227
G.1 0391
G.2 7927 0342
G.3 7927 0342
KK 1 *391
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 7927 D 9216
B 6164 E 0342
C 0391 G 9929
G.1 0846
G.2 5145 5555
G.3 5145 5555
KK 1 *846
KK 2 **46
Ký hiệu bộ số
A 2317 D 5145
B 5555 E 1658
C 3168 G 0846
G.1 7194
G.2 3001 8157
G.3 3001 8157
KK 1 *194
KK 2 **94
Ký hiệu bộ số
A 3001 D 8157
B 3319 E 4166
C 7194 G 0923
G.1 5357
G.2 0258 0242
G.3 0258 0242
KK 1 *357
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 5357 D 0258
B 8902 E 1308
C 3238 G 0242
G.1 6801
G.2 9653 5039
G.3 9653 5039
KK 1 *801
KK 2 **01
Ký hiệu bộ số
A 5039 D 2662
B 6801 E 8876
C 5430 G 9653

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần