Max 4D Thứ 7 - Kết quả XS Max 4D Thứ 7 hàng tuần

G.1 3475
G.2 9627 8977
G.3 9627 8977
KK 1 *475
KK 2 **75
Ký hiệu bộ số
A 3475 D 4886
B 7488 E 0144
C 8977 G 9627
G.1 5645
G.2 8866 8792
G.3 8866 8792
KK 1 *645
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 8866 D 2141
B 5645 E 8792
C 7159 G 9134
G.1 9696
G.2 9359 1362
G.3 9359 1362
KK 1 *696
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 4261 D 9359
B 9696 E 1362
C 0823 G 7451
G.1 4366
G.2 3657 2028
G.3 3657 2028
KK 1 *366
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 2220 D 5247
B 3657 E 4366
C 2028 G 1225
G.1 8070
G.2 4300 8619
G.3 4300 8619
KK 1 *070
KK 2 **70
Ký hiệu bộ số
A 8619 D 4300
B 7439 E 8070
C 5495 G 3655
G.1 6269
G.2 5352 2887
G.3 5352 2887
KK 1 *269
KK 2 **69
Ký hiệu bộ số
A 5249 D 6269
B 1007 E 2887
C 5352 G 4214
G.1 7352
G.2 3106 4825
G.3 3106 4825
KK 1 *352
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 4825 D 3106
B 5804 E 5484
C 7352 G 2497
G.1 9888
G.2 8931 7755
G.3 8931 7755
KK 1 *888
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 7458 D 4408
B 9888 E 5356
C 7755 G 8931
G.1 9015
G.2 5470 1704
G.3 5470 1704
KK 1 *015
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 0022 D 1324
B 9015 E 5470
C 1908 G 1704
G.1 4916
G.2 6266 1301
G.3 6266 1301
KK 1 *916
KK 2 **16
Ký hiệu bộ số
A 0312 D 6266
B 6619 E 4916
C 6234 G 1301

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần