Max 4D Thứ 7 - Kết quả XS Max 4D Thứ 7 hàng tuần

G.1 8459
G.2 6306 5813
G.3 6306 5813
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 5201 D 0697
B 8459 E 9156
C 6306 G 5813
G.1 9529
G.2 1231 3193
G.3 1231 3193
KK 1 *529
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 1231 D 9529
B 6740 E 7133
C 7228 G 3193
G.1 5261
G.2 5926 9550
G.3 5926 9550
KK 1 *261
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5926 D 5261
B 2018 E 9550
C 0960 G 5650
G.1 3243
G.2 6088 5040
G.3 6088 5040
KK 1 *243
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 5040 D 4080
B 6499 E 3243
C 7113 G 6088
G.1 8955
G.2 8379 1867
G.3 8379 1867
KK 1 *955
KK 2 **55
Ký hiệu bộ số
A 1867 D 8955
B 1896 E 7180
C 5625 G 8379
G.1 2095
G.2 8657 2362
G.3 8657 2362
KK 1 *095
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 2362 D 8657
B 9120 E 2095
C 0259 G 7291
G.1 4147
G.2 5001 2280
G.3 5001 2280
KK 1 *147
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 5001 D 2280
B 4147 E 4250
C 7155 G 8886
G.1 3225
G.2 9617 4959
G.3 9617 4959
KK 1 *225
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 4959 D 3225
B 3114 E 2028
C 9617 G 6167
G.1 4972
G.2 2271 7134
G.3 2271 7134
KK 1 *972
KK 2 **72
Ký hiệu bộ số
A 7134 D 7900
B 2271 E 9894
C 4972 G 7207
G.1 7130
G.2 9348 6573
G.3 9348 6573
KK 1 *130
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 4602 D 9348
B 8413 E 7130
C 5448 G 6573

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần