XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

37.457.550.750 đ

Giá trị jackpot 2

6.164.616.400 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 26/05/2020

Kỳ 426: Thứ 3, 19/05/2020

 • 05
 • 15
 • 16
 • 19
 • 49
 • 55
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.151.397.600
Jackpot 2 0 5.797.266.050
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 705 500.000
Giải 3 12963 50.000

Kỳ 423: Thứ 3, 12/05/2020

 • 01
 • 08
 • 25
 • 34
 • 38
 • 44
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 192.141.839.100
Jackpot 2 0 5.335.999.650
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 1295 500.000
Giải 3 27588 50.000

Kỳ 421: Thứ 3, 05/05/2020

 • 01
 • 04
 • 13
 • 15
 • 18
 • 20
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 171.117.842.250
Jackpot 2 1 4.915.251.500
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1191 500.000
Giải 3 25294 50.000

Kỳ 421: Thứ 3, 05/05/2020

 • 01
 • 04
 • 13
 • 15
 • 18
 • 20
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 171.117.842.250
Jackpot 2 1 4.915.251.500
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1191 500.000
Giải 3 25294 50.000

Kỳ 418: Thứ 3, 28/04/2020

 • 04
 • 06
 • 10
 • 16
 • 30
 • 46
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 147.103.949.100
Jackpot 2 0 3.414.889.150
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 415: Thứ 3, 31/03/2020

 • 12
 • 19
 • 40
 • 41
 • 43
 • 53
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 137.578.088.550
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 412: Thứ 3, 24/03/2020

 • 03
 • 09
 • 20
 • 21
 • 33
 • 52
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 123.683.187.000
Jackpot 2 0 7.030.196.500
Giải 1 21 40.000.000
Giải 2 1396 500.000
Giải 3 26708 50.000

Kỳ 409: Thứ 3, 17/03/2020

 • 01
 • 14
 • 18
 • 43
 • 49
 • 50
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98.660.027.100
Jackpot 2 0 4.249.845.400
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 406: Thứ 3, 10/03/2020

 • 23
 • 25
 • 30
 • 36
 • 45
 • 52
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 89.968.227.600
Jackpot 2 0 3.284.089.900
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 742 500.000
Giải 3 15525 50.000

Kỳ 403: Thứ 3, 03/03/2020

 • 14
 • 15
 • 31
 • 40
 • 43
 • 49
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 75.711.825.300
Jackpot 2 0 5.425.544.450
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt