XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64.111.378.350 đ

Giá trị jackpot 2

4.136.605.900 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 22/02/2020

Kỳ 397: Thứ 3, 18/02/2020

 • 27
 • 32
 • 36
 • 37
 • 47
 • 48
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.111.378.350
Jackpot 2 0 4.136.605.900
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 646 500.000
Giải 3 13001 50.000

Kỳ 397: Thứ 3, 18/02/2020

 • 27
 • 32
 • 36
 • 37
 • 47
 • 48
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.111.378.350
Jackpot 2 0 4.136.605.900
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 646 500.000
Giải 3 13001 50.000

Kỳ 394: Thứ 3, 11/02/2020

 • 04
 • 14
 • 18
 • 21
 • 32
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57.387.718.200
Jackpot 2 0 3.389.532.550
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 663 500.000
Giải 3 13932 50.000

Kỳ 391: Thứ 3, 04/02/2020

 • 06
 • 10
 • 20
 • 47
 • 52
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52.092.567.750
Jackpot 2 0 3.461.560.700
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 641 500.000
Giải 3 14573 50.000

Kỳ 389: Thứ 3, 28/01/2020

 • 01
 • 20
 • 24
 • 33
 • 40
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.100.944.850
Jackpot 2 0 3.184.354.450
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 386: Thứ 3, 21/01/2020

 • 14
 • 31
 • 45
 • 47
 • 52
 • 54
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.441.754.800
Jackpot 2 1 6.030.452.650
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 616 500.000
Giải 3 12818 50.000

Kỳ 383: Thứ 3, 14/01/2020

 • 03
 • 04
 • 17
 • 39
 • 50
 • 51
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.634.873.800
Jackpot 2 0 5.385.243.650
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 480 500.000
Giải 3 11183 50.000

Kỳ 380: Thứ 3, 07/01/2020

 • 08
 • 11
 • 16
 • 22
 • 42
 • 54
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 30.000.000.000
Jackpot 2 0 4.648.035.450
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 377: Thứ 3, 31/12/2019

 • 02
 • 22
 • 26
 • 28
 • 44
 • 55
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 105.104.974.350
Jackpot 2 0 3.982.010.050
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 936 500.000
Giải 3 21608 50.000

Kỳ 374: Thứ 3, 24/12/2019

 • 03
 • 16
 • 30
 • 34
 • 50
 • 55
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 96.266.883.900
Jackpot 2 2 2.050.285.925
Giải 1 18 40.000.000
Giải 2 793 500.000
Giải 3 17237 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt