XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36.880.715.100 đ

Giá trị jackpot 2

3.612.090.600 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 19/10/2019

Kỳ 344: Thứ 3, 15/10/2019

 • 09
 • 12
 • 29
 • 46
 • 48
 • 53
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.880.715.100
Jackpot 2 0 3.612.090.600
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 414 500.000
Giải 3 9615 50.000

Kỳ 341: Thứ 3, 08/10/2019

 • 08
 • 36
 • 39
 • 43
 • 48
 • 50
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.751.516.900
Jackpot 2 0 3.153.290.800
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 408 500.000
Giải 3 8288 50.000

Kỳ 338: Thứ 3, 01/10/2019

 • 05
 • 22
 • 38
 • 41
 • 47
 • 49
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76.640.721.150
Jackpot 2 0 4.351.682.700
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 335: Thứ 3, 24/09/2019

 • 12
 • 33
 • 39
 • 40
 • 48
 • 53
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72.724.240.650
Jackpot 2 0 3.916.518.200
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 609 500.000
Giải 3 12588 50.000

Kỳ 332: Thứ 3, 17/09/2019

 • 03
 • 14
 • 26
 • 38
 • 43
 • 47
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67.885.940.550
Jackpot 2 0 3.378.929.300
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 637 500.000
Giải 3 12121 50.000

Kỳ 332: Thứ 3, 17/09/2019

 • 03
 • 14
 • 26
 • 38
 • 43
 • 47
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67.885.940.550
Jackpot 2 0 3.378.929.300
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 637 500.000
Giải 3 12121 50.000

Kỳ 329: Thứ 3, 10/09/2019

 • 06
 • 09
 • 19
 • 39
 • 50
 • 54
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.861.898.900
Jackpot 2 1 4.443.960.950
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 749 500.000
Giải 3 13886 50.000

Kỳ 326: Thứ 3, 03/09/2019

 • 13
 • 14
 • 29
 • 35
 • 41
 • 55
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.692.930.350
Jackpot 2 0 3.758.520.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 323: Thứ 3, 27/08/2019

 • 16
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 47
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.375.693.250
Jackpot 2 0 3.389.938.100
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 10199 50.000

Kỳ 323: Thứ 3, 27/08/2019

 • 16
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 47
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.375.693.250
Jackpot 2 0 3.389.938.100
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 10199 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt