XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48.546.543.000 đ

Giá trị jackpot 2

4.028.170.650 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 22/08/2019

Kỳ 320: Thứ 3, 20/08/2019

 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.546.543.000
Jackpot 2 0 4.028.170.650
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 380 500.000
Giải 3 9409 50.000

Kỳ 317: Thứ 3, 13/08/2019

 • 04
 • 08
 • 16
 • 27
 • 32
 • 40
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.504.716.100
Jackpot 2 0 3.356.856.550
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 314: Thứ 3, 06/08/2019

 • 09
 • 11
 • 19
 • 20
 • 26
 • 42
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.078.447.700
Jackpot 2 0 3.897.605.300
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 311: Thứ 3, 30/07/2019

 • 03
 • 08
 • 12
 • 21
 • 32
 • 51
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.273.732.250
Jackpot 2 0 3.585.970.250
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 461 500.000
Giải 3 9521 50.000

Kỳ 308: Thứ 3, 23/07/2019

 • 05
 • 10
 • 21
 • 32
 • 39
 • 52
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 30.000.000.000
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 305: Thứ 3, 16/07/2019

 • 04
 • 12
 • 19
 • 31
 • 33
 • 40
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 94.600.472.250
Jackpot 2 0 3.461.999.850
Giải 1 21 40.000.000
Giải 2 725 500.000
Giải 3 16517 50.000

Kỳ 302: Thứ 3, 09/07/2019

 • 04
 • 17
 • 25
 • 40
 • 42
 • 51
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 88.891.229.550
Jackpot 2 0 4.196.479.700
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 645 500.000
Giải 3 14227 50.000

Kỳ 299: Thứ 3, 02/07/2019

 • 02
 • 09
 • 33
 • 45
 • 52
 • 54
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 79.909.429.350
Jackpot 2 0 3.198.501.900
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 299: Thứ 3, 02/07/2019

 • 02
 • 09
 • 33
 • 45
 • 52
 • 54
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 79.909.429.350
Jackpot 2 0 3.198.501.900
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 296: Thứ 3, 25/06/2019

 • 03
 • 14
 • 34
 • 35
 • 40
 • 49
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76.160.770.950
Jackpot 2 0 4.312.352.950
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 565 500.000
Giải 3 13217 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt