XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36.880.715.100 đ

Giá trị jackpot 2

3.612.090.600 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 19/10/2019

Kỳ 345: Thứ 5, 17/10/2019

 • 05
 • 11
 • 14
 • 34
 • 51
 • 53
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.880.715.100
Jackpot 2 0 3.612.090.600
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 345: Thứ 5, 17/10/2019

 • 05
 • 11
 • 14
 • 34
 • 51
 • 53
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.880.715.100
Jackpot 2 0 3.612.090.600
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 342: Thứ 5, 10/10/2019

 • 04
 • 17
 • 42
 • 51
 • 53
 • 55
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.751.516.900
Jackpot 2 0 3.153.290.800
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 339: Thứ 5, 03/10/2019

 • 04
 • 07
 • 08
 • 26
 • 37
 • 44
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 78.968.804.250
Jackpot 2 0 4.610.358.600
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 336: Thứ 5, 26/09/2019

 • 07
 • 12
 • 38
 • 43
 • 51
 • 55
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72.724.240.650
Jackpot 2 0 3.916.518.200
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 333: Thứ 5, 19/09/2019

 • 02
 • 08
 • 22
 • 34
 • 39
 • 41
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 69.277.580.400
Jackpot 2 0 3.533.555.950
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 570 500.000
Giải 3 11156 50.000

Kỳ 330: Thứ 5, 12/09/2019

 • 18
 • 29
 • 32
 • 33
 • 45
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.475.576.850
Jackpot 2 1 3.179.297.550
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 524 500.000
Giải 3 10196 50.000

Kỳ 327: Thứ 5, 05/09/2019

 • 20
 • 24
 • 27
 • 30
 • 33
 • 45
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.394.904.150
Jackpot 2 0 3.947.628.200
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 324: Thứ 5, 29/08/2019

 • 10
 • 11
 • 12
 • 23
 • 27
 • 48
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.916.559.850
Jackpot 2 0 3.561.145.500
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 467 500.000
Giải 3 10311 50.000

Kỳ 321: Thứ 5, 22/08/2019

 • 04
 • 07
 • 16
 • 17
 • 30
 • 39
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.866.250.350
Jackpot 2 1 4.174.804.800
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 501 500.000
Giải 3 10439 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt