XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

37.457.550.750 đ

Giá trị jackpot 2

6.164.616.400 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 26/05/2020

Kỳ 427: Thứ 5, 21/05/2020

 • 02
 • 15
 • 22
 • 25
 • 30
 • 46
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.786.056.800
Jackpot 2 0 5.978.894.850
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 408 500.000
Giải 3 8899 50.000

Kỳ 424: Thứ 5, 14/05/2020

 • 07
 • 23
 • 29
 • 47
 • 51
 • 55
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 30.000.000.000
Jackpot 2 0 5.335.999.650
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 421: Thứ 5, 07/05/2020

 • 09
 • 19
 • 28
 • 30
 • 32
 • 54
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 171.117.842.250
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 419: Thứ 5, 30/04/2020

 • 12
 • 31
 • 32
 • 33
 • 39
 • 41
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 157.535.203.350
Jackpot 2 0 3.406.069.400
Giải 1 22 40.000.000
Giải 2 912 500.000
Giải 3 19287 50.000

Kỳ 413: Thứ 5, 26/03/2020

 • 07
 • 08
 • 11
 • 31
 • 35
 • 36
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 123.683.187.000
Jackpot 2 0 7.030.196.500
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 410: Thứ 5, 19/03/2020

 • 03
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43
 • 49
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 110.372.538.000
Jackpot 2 0 5.551.235.500
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 756 500.000
Giải 3 16251 50.000

Kỳ 407: Thứ 5, 12/03/2020

 • 02
 • 14
 • 19
 • 24
 • 27
 • 34
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 89.968.227.600
Jackpot 2 0 3.284.089.900
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 407: Thứ 5, 12/03/2020

 • 02
 • 14
 • 19
 • 24
 • 27
 • 34
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 89.968.227.600
Jackpot 2 0 3.284.089.900
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 404: Thứ 5, 05/03/2020

 • 08
 • 09
 • 34
 • 40
 • 41
 • 54
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80.559.793.650
Jackpot 2 0 5.964.207.600
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 401: Thứ 5, 27/02/2020

 • 03
 • 11
 • 21
 • 29
 • 47
 • 55
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73.148.581.650
Jackpot 2 0 5.140.739.600
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 631 500.000
Giải 3 13235 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt