XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

73.148.581.650 đ

Giá trị jackpot 2

5.140.739.600 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 29/02/2020

Kỳ 401: Thứ 5, 27/02/2020

 • 03
 • 11
 • 21
 • 29
 • 47
 • 55
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73.148.581.650
Jackpot 2 0 5.140.739.600
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 631 500.000
Giải 3 13235 50.000

Kỳ 401: Thứ 5, 27/02/2020

 • 03
 • 11
 • 21
 • 29
 • 47
 • 55
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73.148.581.650
Jackpot 2 0 5.140.739.600
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 631 500.000
Giải 3 13235 50.000

Kỳ 398: Thứ 5, 20/02/2020

 • 01
 • 03
 • 20
 • 33
 • 36
 • 51
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.111.378.350
Jackpot 2 0 4.136.605.900
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 395: Thứ 5, 13/02/2020

 • 25
 • 28
 • 32
 • 34
 • 35
 • 39
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59.497.631.400
Jackpot 2 0 3.623.967.350
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 492 500.000
Giải 3 11360 50.000

Kỳ 392: Thứ 5, 06/02/2020

 • 13
 • 18
 • 34
 • 36
 • 45
 • 49
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52.092.567.750
Jackpot 2 0 3.461.560.700
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 389: Thứ 5, 30/01/2020

 • 12
 • 18
 • 28
 • 30
 • 47
 • 50
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.938.521.450
Jackpot 2 1 3.610.751.850
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 636 500.000
Giải 3 12449 50.000

Kỳ 389: Thứ 5, 30/01/2020

 • 12
 • 18
 • 28
 • 30
 • 47
 • 50
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.938.521.450
Jackpot 2 1 3.610.751.850
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 636 500.000
Giải 3 12449 50.000

Kỳ 387: Thứ 5, 23/01/2020

 • 09
 • 15
 • 18
 • 25
 • 31
 • 49
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.441.754.800
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 384: Thứ 5, 16/01/2020

 • 10
 • 11
 • 26
 • 33
 • 44
 • 46
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.634.873.800
Jackpot 2 0 5.385.243.650
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 381: Thứ 5, 09/01/2020

 • 17
 • 20
 • 21
 • 29
 • 52
 • 54
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.673.873.550
Jackpot 2 0 4.834.021.400
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt