XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36.880.715.100 đ

Giá trị jackpot 2

3.612.090.600 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 19/10/2019

Kỳ 343: Thứ 7, 12/10/2019

 • 21
 • 39
 • 48
 • 51
 • 53
 • 55
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.556.777.750
Jackpot 2 0 3.464.986.450
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 379 500.000
Giải 3 7262 50.000

Kỳ 340: Thứ 7, 05/10/2019

 • 10
 • 29
 • 30
 • 31
 • 37
 • 51
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 30.000.000.000
Jackpot 2 0 3.207.249.950
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 337: Thứ 7, 28/09/2019

 • 04
 • 08
 • 21
 • 23
 • 40
 • 43
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 74.541.701.100
Jackpot 2 0 4.118.458.250
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 334: Thứ 7, 21/09/2019

 • 02
 • 05
 • 23
 • 30
 • 42
 • 45
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70.806.645.750
Jackpot 2 0 3.703.452.100
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 638 500.000
Giải 3 11813 50.000

Kỳ 331: Thứ 7, 14/09/2019

 • 10
 • 36
 • 42
 • 44
 • 45
 • 54
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66.202.794.750
Jackpot 2 0 3.191.913.100
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 412 500.000
Giải 3 10149 50.000

Kỳ 328: Thứ 7, 07/09/2019

 • 07
 • 17
 • 31
 • 35
 • 38
 • 46
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60.028.396.500
Jackpot 2 0 4.129.127.350
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 325: Thứ 7, 31/08/2019

 • 13
 • 20
 • 23
 • 32
 • 51
 • 52
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.692.930.350
Jackpot 2 0 3.758.520.000
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 425 500.000
Giải 3 9668 50.000

Kỳ 322: Thứ 7, 24/08/2019

 • 19
 • 20
 • 34
 • 40
 • 49
 • 51
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.866.250.350
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 322: Thứ 7, 24/08/2019

 • 19
 • 20
 • 34
 • 40
 • 49
 • 51
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.866.250.350
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 319: Thứ 7, 17/08/2019

 • 09
 • 11
 • 24
 • 26
 • 38
 • 53
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.901.064.450
Jackpot 2 0 3.845.339.700
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 507 500.000
Giải 3 10722 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt