XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48.503.567.100 đ

Giá trị jackpot 2

4.148.609.900 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 25/05/2019

Kỳ 280: Thứ 7, 18/05/2019

 • 06
 • 10
 • 13
 • 18
 • 29
 • 38
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.292.760.400
Jackpot 2 0 3.791.853.600
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 277: Thứ 7, 11/05/2019

 • 06
 • 11
 • 20
 • 22
 • 26
 • 28
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.648.074.600
Jackpot 2 0 3.275.777.400
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 274: Thứ 7, 04/05/2019

 • 01
 • 02
 • 03
 • 17
 • 26
 • 53
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.699.868.650
Jackpot 2 0 3.744.429.850
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 271: Thứ 7, 27/04/2019

 • 01
 • 11
 • 22
 • 26
 • 33
 • 51
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.860.128.000
Jackpot 2 0 3.317.792.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 268: Thứ 7, 20/04/2019

 • 08
 • 10
 • 12
 • 24
 • 40
 • 44
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 119.957.842.650
Jackpot 2 1 4.699.731.700
Giải 1 26 40.000.000
Giải 2 1193 500.000
Giải 3 22314 50.000

Kỳ 265: Thứ 7, 13/04/2019

 • 09
 • 13
 • 20
 • 21
 • 36
 • 43
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 110.883.292.950
Jackpot 2 0 3.691.448.400
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 937 500.000
Giải 3 19103 50.000

Kỳ 262: Thứ 7, 06/04/2019

 • 01
 • 20
 • 30
 • 41
 • 46
 • 50
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 101.454.269.700
Jackpot 2 0 3.349.040.200
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 702 500.000
Giải 3 15484 50.000

Kỳ 259: Thứ 7, 30/03/2019

 • 03
 • 15
 • 18
 • 35
 • 50
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 92.936.478.900
Jackpot 2 1 3.564.575.350
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 773 500.000
Giải 3 17828 50.000

Kỳ 256: Thứ 7, 23/03/2019

 • 03
 • 09
 • 30
 • 41
 • 46
 • 52
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 85.400.833.350
Jackpot 2 0 4.104.783.200
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 696 500.000
Giải 3 16397 50.000

Kỳ 253: Thứ 7, 16/03/2019

 • 10
 • 18
 • 22
 • 24
 • 35
 • 40
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77.924.209.350
Jackpot 2 0 3.274.047.200
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 637 500.000
Giải 3 14899 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt