XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

37.457.550.750 đ

Giá trị jackpot 2

6.164.616.400 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 26/05/2020

Kỳ 428: Thứ 7, 23/05/2020

 • 04
 • 13
 • 27
 • 47
 • 50
 • 55
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.457.550.750
Jackpot 2 0 6.164.616.400
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 462 500.000
Giải 3 9492 50.000

Kỳ 425: Thứ 7, 16/05/2020

 • 19
 • 35
 • 38
 • 49
 • 52
 • 55
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.171.245.600
Jackpot 2 0 5.466.138.050
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 422: Thứ 7, 09/05/2020

 • 18
 • 19
 • 30
 • 39
 • 45
 • 46
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 175.919.619.900
Jackpot 2 0 3.533.530.850
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 420: Thứ 7, 02/05/2020

 • 02
 • 06
 • 09
 • 16
 • 43
 • 53
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 157.535.203.350
Jackpot 2 0 3.406.069.400
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 417: Thứ 7, 25/04/2020

 • 04
 • 18
 • 24
 • 30
 • 53
 • 55
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 143.369.946.750
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 414: Thứ 7, 28/03/2020

 • 01
 • 10
 • 11
 • 13
 • 27
 • 55
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 130.391.512.500
Jackpot 2 0 7.775.566.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 411: Thứ 7, 21/03/2020

 • 10
 • 12
 • 14
 • 17
 • 29
 • 53
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 110.372.538.000
Jackpot 2 0 5.551.235.500
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 411: Thứ 7, 21/03/2020

 • 10
 • 12
 • 14
 • 17
 • 29
 • 53
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 110.372.538.000
Jackpot 2 0 5.551.235.500
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 408: Thứ 7, 14/03/2020

 • 12
 • 20
 • 25
 • 38
 • 39
 • 40
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98.660.027.100
Jackpot 2 0 4.249.845.400
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 821 500.000
Giải 3 16256 50.000

Kỳ 405: Thứ 7, 07/03/2020

 • 05
 • 11
 • 21
 • 30
 • 40
 • 48
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87.411.418.500
Jackpot 2 1 3.761.291.650
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 636 500.000
Giải 3 13392 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt