XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64.111.378.350 đ

Giá trị jackpot 2

4.136.605.900 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 22/02/2020

Kỳ 396: Thứ 7, 15/02/2020

 • 26
 • 36
 • 37
 • 38
 • 42
 • 49
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61.707.788.850
Jackpot 2 0 3.869.540.400
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 542 500.000
Giải 3 11768 50.000

Kỳ 393: Thứ 7, 08/02/2020

 • 09
 • 12
 • 19
 • 25
 • 41
 • 54
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55.406.377.200
Jackpot 2 0 3.169.383.550
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 741 500.000
Giải 3 14076 50.000

Kỳ 390: Thứ 7, 01/02/2020

 • 02
 • 03
 • 11
 • 23
 • 35
 • 54
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.743.734.700
Jackpot 2 0 3.200.579.250
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 626 500.000
Giải 3 12594 50.000

Kỳ 388: Thứ 7, 25/01/2020

 • 01
 • 20
 • 24
 • 33
 • 40
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.100.944.850
Jackpot 2 0 3.184.354.450
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 385: Thứ 7, 18/01/2020

 • 13
 • 18
 • 19
 • 23
 • 32
 • 43
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.298.729.900
Jackpot 2 0 5.570.116.550
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 382: Thứ 7, 11/01/2020

 • 08
 • 11
 • 17
 • 19
 • 25
 • 47
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.734.762.300
Jackpot 2 0 5.174.120.150
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 694 500.000
Giải 3 12360 50.000

Kỳ 379: Thứ 7, 04/01/2020

 • 04
 • 14
 • 26
 • 42
 • 44
 • 55
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 108.639.141.150
Jackpot 2 0 4.374.695.250
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 376: Thứ 7, 28/12/2019

 • 10
 • 17
 • 26
 • 28
 • 29
 • 32
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 101.245.855.800
Jackpot 2 0 3.553.219.100
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 862 500.000
Giải 3 19970 50.000

Kỳ 376: Thứ 7, 28/12/2019

 • 10
 • 17
 • 26
 • 28
 • 29
 • 32
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 101.245.855.800
Jackpot 2 0 3.553.219.100
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 862 500.000
Giải 3 19970 50.000

Kỳ 373: Thứ 7, 21/12/2019

 • 05
 • 08
 • 20
 • 34
 • 37
 • 42
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91.007.696.550
Jackpot 2 0 3.516.217.700
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt