XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

37.457.550.750 đ

Giá trị jackpot 2

6.164.616.400 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 26/05/2020

Kỳ 428: Thứ 7, 23/05/2020

 • 04
 • 13
 • 27
 • 47
 • 50
 • 55
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.457.550.750
Jackpot 2 0 6.164.616.400
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 462 500.000
Giải 3 9492 50.000

Kỳ 427: Thứ 5, 21/05/2020

 • 02
 • 15
 • 22
 • 25
 • 30
 • 46
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.786.056.800
Jackpot 2 0 5.978.894.850
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 408 500.000
Giải 3 8899 50.000

Kỳ 426: Thứ 3, 19/05/2020

 • 05
 • 15
 • 16
 • 19
 • 49
 • 55
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.151.397.600
Jackpot 2 0 5.797.266.050
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 705 500.000
Giải 3 12963 50.000

Kỳ 425: Thứ 7, 16/05/2020

 • 19
 • 35
 • 38
 • 49
 • 52
 • 55
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.171.245.600
Jackpot 2 0 5.466.138.050
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 424: Thứ 5, 14/05/2020

 • 07
 • 23
 • 29
 • 47
 • 51
 • 55
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 30.000.000.000
Jackpot 2 0 5.335.999.650
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 423: Thứ 3, 12/05/2020

 • 01
 • 08
 • 25
 • 34
 • 38
 • 44
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 192.141.839.100
Jackpot 2 0 5.335.999.650
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 1295 500.000
Giải 3 27588 50.000

Kỳ 422: Thứ 7, 09/05/2020

 • 18
 • 19
 • 30
 • 39
 • 45
 • 46
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 175.919.619.900
Jackpot 2 0 3.533.530.850
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 421: Thứ 5, 07/05/2020

 • 09
 • 19
 • 28
 • 30
 • 32
 • 54
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 171.117.842.250
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 421: Thứ 3, 05/05/2020

 • 01
 • 04
 • 13
 • 15
 • 18
 • 20
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 171.117.842.250
Jackpot 2 1 4.915.251.500
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1191 500.000
Giải 3 25294 50.000

Kỳ 421: Thứ 3, 05/05/2020

 • 01
 • 04
 • 13
 • 15
 • 18
 • 20
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 171.117.842.250
Jackpot 2 1 4.915.251.500
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1191 500.000
Giải 3 25294 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt