XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48.546.543.000 đ

Giá trị jackpot 2

4.028.170.650 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 22/08/2019

Kỳ 320: Thứ 3, 20/08/2019

 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.546.543.000
Jackpot 2 0 4.028.170.650
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 380 500.000
Giải 3 9409 50.000

Kỳ 319: Thứ 7, 17/08/2019

 • 09
 • 11
 • 24
 • 26
 • 38
 • 53
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.901.064.450
Jackpot 2 0 3.845.339.700
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 507 500.000
Giải 3 10722 50.000

Kỳ 318: Thứ 5, 15/08/2019

 • 19
 • 25
 • 31
 • 32
 • 39
 • 47
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.839.772.950
Jackpot 2 0 3.505.196.200
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 317: Thứ 3, 13/08/2019

 • 04
 • 08
 • 16
 • 27
 • 32
 • 40
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.504.716.100
Jackpot 2 0 3.356.856.550
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 316: Thứ 7, 10/08/2019

 • 07
 • 17
 • 36
 • 42
 • 43
 • 50
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.878.482.250
Jackpot 2 0 3.176.163.900
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 315: Thứ 5, 08/08/2019

 • 01
 • 06
 • 17
 • 18
 • 21
 • 41
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.878.482.250
Jackpot 2 0 3.176.163.900
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 371 500.000
Giải 3 9075 50.000

Kỳ 314: Thứ 3, 06/08/2019

 • 09
 • 11
 • 19
 • 20
 • 26
 • 42
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.078.447.700
Jackpot 2 0 3.897.605.300
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 313: Thứ 7, 03/08/2019

 • 13
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 30
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.751.522.800
Jackpot 2 0 3.750.169.200
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 312: Thứ 5, 01/08/2019

 • 01
 • 18
 • 39
 • 45
 • 48
 • 49
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.751.522.800
Jackpot 2 0 3.750.169.200
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 328 500.000
Giải 3 7909 50.000

Kỳ 311: Thứ 3, 30/07/2019

 • 03
 • 08
 • 12
 • 21
 • 32
 • 51
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.273.732.250
Jackpot 2 0 3.585.970.250
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 461 500.000
Giải 3 9521 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt