XSMN Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 29 99 61
G.7 569 753 381
G.6 5110 2389 6033 6412 2899 3622 8459 1935 9398
G.5 6144 8892 7807
G.4 49158 83928 94349 35101 86247 94366 81855 87040 45539 89022 57587 86061 99573 22301 05746 70006 11741 90191 46574 58849 81227
G.3 66410 66912 17803 36325 38896 76896
G.2 09841 86697 17501
G.1 76377 86436 99150
G.ĐB 256425 ... 399181

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 02/06/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 12, 10
2 25, 28, 29
3 33
4 41, 49, 47, 44
5 58, 55
6 66, 69
7 77
8 89
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 02/06/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 12
2 25, 22, 22
3 36, 39
4 40
5 53
6 61
7 73
8 87
9 97, 92, 99, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 02/06/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 07
1 -
2 27
3 35
4 46, 41, 49
5 50, 59
6 61
7 74
8 81, 81
9 96, 96, 91, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 83 07 63
G.7 675 589 294
G.6 1274 4805 0197 4766 3936 5375 0227 0430 9433
G.5 4052 1019 2723
G.4 71472 02031 01158 98915 41178 12983 96014 11629 96049 76293 53599 84175 72766 23130 60159 44375 74478 74598 97483 97991 35446
G.3 74744 07328 17251 68695 84685 02914
G.2 41584 ... 10996
G.1 60094 ... 82760
G.ĐB 596030 ... 816978

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 26/05/2019

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 14
2 28
3 30, 31
4 44
5 58, 52
6 -
7 72, 78, 74, 75
8 84, 83, 83
9 94, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/05/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 19
2 29
3 30, 36
4 49
5 51
6 66, 66
7 75, 75
8 89
9 95, 93, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 26/05/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 23, 27
3 30, 33
4 46
5 59
6 60, 63
7 78, 75, 78
8 85, 83
9 96, 98, 91, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 06 03 94
G.7 882 378 493
G.6 6281 3395 0873 6362 2035 0672 1244 1784 3529
G.5 8109 4928 3248
G.4 07296 75859 49806 09955 14840 99028 37385 19941 51730 59939 35450 25550 69952 07903 88775 76669 78285 66083 99409 21179 80595
G.3 28738 19642 02766 36162 52139 48275
G.2 62142 79192 92870
G.1 56492 84792 54670
G.ĐB 176692 ... 705813

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 19/05/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 06
1 -
2 28
3 38
4 42, 42, 40
5 59, 55
6 -
7 73
8 85, 81, 82
9 92, 92, 96, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/05/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 28
3 30, 39, 35
4 41
5 50, 50, 52
6 66, 62, 62
7 72, 78
8 -
9 92, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/05/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 13
2 29
3 39
4 48, 44
5 -
6 69
7 70, 70, 75, 75, 79
8 85, 83, 84
9 95, 93, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 42 12 08
G.7 166 273 407
G.6 6335 0076 3973 6976 8272 0287 5467 5036 0120
G.5 2210 6091 7195
G.4 23909 27696 13713 67199 17764 56498 11013 20069 56967 53418 06709 26387 46364 95491 96127 66522 47003 48863 10558 31449 28929
G.3 14533 59238 06022 66050 89688 37499
G.2 47381 46367 31879
G.1 83783 ... 04578
G.ĐB 293580 ... 002268

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/05/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 13, 10
2 -
3 33, 38, 35
4 42
5 -
6 64, 66
7 76, 73
8 80, 83, 81
9 96, 99, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/05/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 18, 12
2 22
3 -
4 -
5 50
6 67, 69, 67, 64
7 76, 72, 73
8 87, 87
9 91, 91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/05/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 08
1 -
2 27, 22, 29, 20
3 36
4 49
5 58
6 68, 63, 67
7 78, 79
8 88
9 99, 95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 06 20 03
G.7 260 508 599
G.6 0254 3805 6242 5304 8258 7814 0810 1765 3622
G.5 4566 6577 0902
G.4 65594 08353 39902 74118 39954 78032 33482 00563 89910 03816 04590 92262 76786 18445 06072 62097 26213 24305 10201 37219 60589
G.3 57459 63554 97848 62731 22841 67639
G.2 42300 48192 82041
G.1 07568 20558 18849
G.ĐB 827052 ... 757987

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/05/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 05, 06
1 18
2 -
3 32
4 42
5 52, 59, 54, 53, 54, 54
6 68, 66, 60
7 -
8 82
9 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 10, 16, 14
2 20
3 31
4 48, 45
5 58, 58
6 63, 62
7 77
8 86
9 92, 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/05/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 02, 03
1 13, 19, 10
2 22
3 39
4 49, 41, 41
5 -
6 65
7 72
8 87, 89
9 97, 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 96 22
G.7 754 287 453
G.6 3760 3523 8954 2770 9495 2326 4655 7143 3809
G.5 9291 6108 9259
G.4 56077 44299 67884 63135 19277 83318 40666 79376 77888 63787 69636 26420 83146 80939 75253 88565 19148 03012 60876 78786 39937
G.3 50892 13444 37494 58181 77571 52521
G.2 12601 29824 33568
G.1 77460 ... 41545
G.ĐB 751246 ... 689578

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/04/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 18
2 23
3 35
4 46, 44, 44
5 54, 54
6 60, 66, 60
7 77, 77
8 84
9 92, 99, 91

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/04/2019

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 24, 20, 26
3 36, 39
4 46
5 -
6 -
7 76, 70
8 81, 88, 87, 87
9 94, 95, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/04/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 12
2 21, 22
3 37
4 45, 48, 43
5 53, 59, 55, 53
6 68, 65
7 78, 71, 76
8 86
9 -
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 43 55 91
G.7 654 960 233
G.6 2788 2527 1867 6161 0599 2775 0330 2243 1904
G.5 6718 0684 6873
G.4 39455 51441 82103 85618 68555 83251 17276 11757 56596 86362 25733 42463 95784 13877 86062 13052 36820 55883 28200 15606 97257
G.3 05541 60340 38055 87724 36805 72561
G.2 37231 40138 82278
G.1 29506 64895 06761
G.ĐB 852526 458973 945466

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 18, 18
2 26, 27
3 31
4 41, 40, 41, 43
5 55, 55, 51, 54
6 67
7 76
8 88
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24
3 38, 33
4 -
5 55, 57, 55
6 62, 63, 61, 60
7 73, 77, 75
8 84, 84
9 95, 96, 99

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/04/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 00, 06, 04
1 -
2 20
3 30, 33
4 43
5 52, 57
6 66, 61, 61, 62
7 78, 73
8 83
9 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!