XSMN Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 31 01 56
G.7 351 862 437
G.6 0499 2076 1357 3089 3285 5126 3938 7893 3012
G.5 6077 5169 9844
G.4 66411 39464 45370 40822 54733 83557 09004 09984 08871 73116 36877 87019 07306 60570 95646 60902 32408 64227 04202 56069 71765
G.3 89110 84760 88692 46850 59418 45197
G.2 81467 83708 89128
G.1 56438 96536 05275
G.ĐB 504311 087438 672718

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 16/02/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 11, 10, 11
2 22
3 38, 33, 31
4 -
5 57, 57, 51
6 67, 60, 64
7 70, 77, 76
8 -
9 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/02/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 06, 01
1 16, 19
2 26
3 38, 36
4 -
5 50
6 69, 62
7 71, 77, 70
8 84, 89, 85
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 16/02/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 02
1 18, 18, 12
2 28, 27
3 38, 37
4 46, 44
5 56
6 69, 65
7 75
8 -
9 97, 93
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 29 53 95
G.7 885 632 772
G.6 2415 3471 4788 6932 9697 7512 4686 1732 8910
G.5 0896 6014 3640
G.4 84765 77986 79721 82539 12624 01935 25392 57841 17752 09637 84037 63649 87890 02838 84354 64489 10721 95192 77065 69600 52865
G.3 67662 39854 62459 76211 23945 05526
G.2 50588 47356 70035
G.1 30754 01831 80875
G.ĐB 741078 572641 088233

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 09/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 21, 24, 29
3 39, 35
4 -
5 54, 54
6 62, 65
7 78, 71
8 88, 86, 88, 85
9 92, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 09/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 14, 12
2 -
3 31, 37, 37, 38, 32, 32
4 41, 41, 49
5 56, 59, 52, 53
6 -
7 -
8 -
9 90, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 09/02/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 10
2 26, 21
3 33, 35, 32
4 45, 40
5 54
6 65, 65
7 75, 72
8 89, 86
9 92, 95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 25 63 18
G.7 271 067 649
G.6 3332 3215 2449 9271 6575 3905 9079 4414 1741
G.5 5958 7688 7928
G.4 18483 92528 99141 27760 84716 41387 79194 09985 58070 37936 51847 03190 67273 27568 78880 86836 59009 69866 55376 17664 05772
G.3 93444 41110 72831 86083 39686 96431
G.2 00095 05728 82577
G.1 87428 66008 11043
G.ĐB 966571 697962 155716

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 02/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 16, 15
2 28, 28, 25
3 32
4 44, 41, 49
5 58
6 60
7 71, 71
8 83, 87
9 95, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 02/02/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 -
2 28
3 31, 36
4 47
5 -
6 62, 68, 67, 63
7 70, 73, 71, 75
8 83, 85, 88
9 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 02/02/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 14, 18
2 28
3 31, 36
4 43, 41, 49
5 -
6 66, 64
7 77, 76, 72, 79
8 86, 80
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 75 62 05
G.7 085 205 613
G.6 6954 1468 0809 5037 2232 7528 7571 2061 5752
G.5 2009 7123 7593
G.4 37461 68335 94457 24150 11622 79740 82783 36136 82225 70544 93882 54870 76221 88005 31783 76972 73936 48276 05132 98663 94582
G.3 01645 52321 98720 70294 50331 85113
G.2 52119 71384 53850
G.1 99061 91757 75198
G.ĐB 039590 305774 202567

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 26/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 19
2 21, 22
3 35
4 45, 40
5 57, 50, 54
6 61, 61, 68
7 75
8 83, 85
9 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/01/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 -
2 20, 25, 21, 23, 28
3 36, 37, 32
4 44
5 57
6 62
7 74, 70
8 84, 82
9 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 26/01/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 13
2 -
3 31, 36, 32
4 -
5 50, 52
6 67, 63, 61
7 72, 76, 71
8 83, 82
9 98, 93
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 72 81 16
G.7 581 623 717
G.6 3097 2686 4056 6905 4640 1101 2849 6860 1883
G.5 2278 4178 4506
G.4 38085 44782 87529 99621 12321 94576 84259 57145 97261 95072 73549 06137 71311 49285 80624 02870 29966 14610 64664 14546 78281
G.3 11006 84715 96914 31213 27309 66294
G.2 84077 62323 85655
G.1 90838 76397 01854
G.ĐB 213779 840662 320023

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 19/01/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 15
2 29, 21, 21
3 38
4 -
5 59, 56
6 -
7 79, 77, 76, 78, 72
8 85, 82, 86, 81
9 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/01/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 14, 13, 11
2 23, 23
3 37
4 45, 49, 40
5 -
6 62, 61
7 72, 78
8 85, 81
9 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 10, 17, 16
2 23, 24
3 -
4 46, 49
5 54, 55
6 66, 64, 60
7 70
8 81, 83
9 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 39 83 97
G.7 707 045 093
G.6 7513 2989 2132 8450 0582 0489 7191 4287 4748
G.5 2197 8973 4436
G.4 42449 17565 36588 95222 97711 64737 00751 54723 32578 86732 25103 59945 23953 58044 74637 09813 37645 92813 66252 96673 28978
G.3 03119 61929 46309 20402 74963 03512
G.2 26391 94524 42392
G.1 92471 65545 85859
G.ĐB 171328 887952 194598

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/01/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 19, 11, 13
2 28, 29, 22
3 37, 32, 39
4 49
5 51
6 65
7 71
8 88, 89
9 91, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 03
1 -
2 24, 23
3 32
4 45, 45, 44, 45
5 52, 53, 50
6 -
7 78, 73
8 82, 89, 83
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/01/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 13, 13
2 -
3 37, 36
4 45, 48
5 59, 52
6 63
7 73, 78
8 87
9 98, 92, 91, 93, 97
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 67 20
G.7 859 376 013
G.6 1640 3927 6784 7532 9532 9426 1004 0367 7441
G.5 7034 7498 1081
G.4 23122 83532 62210 47064 38482 58017 90735 10657 02674 41658 93279 39113 71588 43306 72204 06468 82062 05122 01482 88080 93999
G.3 78578 69902 26941 21745 59091 96757
G.2 13174 20203 09250
G.1 90759 31324 14216
G.ĐB 507554 772177 096736

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/01/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 17, 14
2 22, 27
3 32, 35, 34
4 40
5 54, 59, 59
6 64
7 74, 78
8 82, 84
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/01/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 13
2 24, 26
3 32, 32
4 41, 45
5 57, 58
6 67
7 77, 74, 79, 76
8 88
9 98

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 16, 13
2 22, 20
3 36
4 41
5 50, 57
6 68, 62, 67
7 -
8 82, 80, 81
9 91, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!