XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 92 87 26
G.7 419 909 756
G.6 3576 1859 2676 5585 3293 7205 6836 2755 3306
G.5 5274 0061 2288
G.4 61128 63484 14454 37137 78402 16696 07920 70105 36304 56206 77197 92273 49990 45653 91221 14066 44351 99033 18069 95532 97572
G.3 81714 08105 22806 87884 03976 85499
G.2 33133 85575 68155
G.1 70910 14003 14364
G.ĐB 006149 435985 971238

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/05/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 10, 14, 19
2 28, 20
3 33, 37
4 49
5 54, 59
6 -
7 74, 76, 76
8 84
9 96, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/05/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 05, 04, 06, 05, 09
1 -
2 -
3 -
4 -
5 53
6 61
7 75, 73
8 85, 84, 85, 87
9 97, 90, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 25/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 21, 26
3 38, 33, 32, 36
4 -
5 55, 51, 55, 56
6 64, 66, 69
7 76, 72
8 88
9 99
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 00 72 82
G.7 695 084 194
G.6 3698 6014 2156 3884 2120 5302 6821 5586 2232
G.5 2166 1859 6096
G.4 84000 95682 96242 33430 09841 13032 01898 73217 58900 70418 29395 41250 90538 74840 43481 79101 49967 28778 20149 14031 33533
G.3 59784 97055 62885 85858 37290 30406
G.2 20137 83207 77304
G.1 30357 42372 04868
G.ĐB 347672 806225 081098

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/05/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 14
2 -
3 37, 30, 32
4 42, 41
5 57, 55, 56
6 66
7 72
8 84, 82
9 98, 98, 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/05/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 02
1 17, 18
2 25, 20
3 38
4 40
5 58, 50, 59
6 -
7 72, 72
8 85, 84, 84
9 95

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/05/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 01
1 -
2 21
3 31, 33, 32
4 49
5 -
6 68, 67
7 78
8 81, 86, 82
9 98, 90, 96, 94
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 88 67 98
G.7 252 351 969
G.6 4538 4334 7652 3285 1603 4869 2915 3046 6765
G.5 9283 3906 8606
G.4 31186 81609 92938 34666 74989 72240 70515 18029 79857 92474 10464 95698 96556 13109 22360 22400 77535 91270 35841 32139 35407
G.3 84614 30371 78390 59776 55928 82466
G.2 25344 39982 33590
G.1 92711 25960 44034
G.ĐB 577014 480245 320212

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/05/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 14, 11, 14, 15
2 -
3 38, 38, 34
4 44, 40
5 52, 52
6 66
7 71
8 86, 89, 83, 88
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/05/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 03
1 -
2 29
3 -
4 45
5 57, 56, 51
6 60, 64, 69, 67
7 76, 74
8 82, 85
9 90, 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/05/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 07, 06
1 12, 15
2 28
3 34, 35, 39
4 41, 46
5 -
6 66, 60, 65, 69
7 70
8 -
9 90, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 79 78 87
G.7 404 552 157
G.6 4769 5727 9285 1165 6602 2982 3413 2799 8099
G.5 7811 9389 0687
G.4 60405 58418 90140 87507 18460 69487 39718 74502 16674 54273 22909 62377 57962 08016 29794 16923 81239 78265 61307 87406 15360
G.3 01479 31610 68455 92160 45591 42659
G.2 34458 43640 39768
G.1 98254 98268 68348
G.ĐB 245914 032857 773597

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/05/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 04
1 14, 10, 18, 18, 11
2 27
3 -
4 40
5 54, 58
6 60, 69
7 79, 79
8 87, 85
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 02
1 16
2 -
3 -
4 40
5 57, 55, 52
6 68, 60, 62, 65
7 74, 73, 77, 78
8 89, 82
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 04/05/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 13
2 23
3 39
4 48
5 59, 57
6 68, 65, 60
7 -
8 87, 87
9 97, 91, 94, 99, 99
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 12 35 42
G.7 658 226 361
G.6 0793 2354 0087 1610 3887 2518 2688 5439 4422
G.5 4013 3278 3828
G.4 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774 78698 78751 08592 68454 91206 78783 58646
G.3 55194 06608 14311 29641 29148 60228
G.2 14648 73238 27240
G.1 04577 50626 94265
G.ĐB 318181 038564 389804

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 07, 09
1 13, 12
2 25
3 34
4 48
5 57, 55, 54, 58
6 -
7 77
8 81, 87
9 94, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 10, 18
2 26, 26
3 38, 35
4 41
5 57
6 64, 62, 63
7 70, 74, 78
8 87
9 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 -
2 28, 28, 22
3 39
4 40, 48, 46, 42
5 51, 54
6 65, 61
7 -
8 83, 88
9 98, 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 03 24
G.7 007 293 791
G.6 2276 9783 6379 3649 4220 4388 8796 6422 4365
G.5 1441 0971 5977
G.4 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523 06022 82966 32901 40327 57128 04823 66073
G.3 33204 12791 06152 04833 94021 43678
G.2 35731 92841 35439
G.1 08193 01213 18343
G.ĐB 850221 959294 560263

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 16
2 21
3 31, 39, 34
4 42, 41, 41
5 50, 54
6 -
7 74, 76, 79
8 83
9 93, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 13, 13
2 23, 20
3 33
4 41, 40, 48, 49
5 52
6 -
7 76, 71
8 88
9 94, 95, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 21, 22, 27, 28, 23, 22, 24
3 39
4 43
5 -
6 63, 66, 65
7 78, 73, 77
8 -
9 96, 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!