XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 23 92
G.7 472 912 558
G.6 8498 3111 5318 3672 9419 4691 4679 0854 5527
G.5 3455 0985 7849
G.4 55497 60880 82562 90523 01569 57778 59070 31551 06073 54639 80708 46261 98001 24153 41353 76835 64557 25616 46917 06543 02374
G.3 80445 06065 42014 92451 39206 90605
G.2 20327 98501 35876
G.1 78310 97451 30330
G.ĐB 720666 045452 463945

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/05/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 11, 18
2 27, 23, 29
3 -
4 45
5 55
6 66, 65, 62, 69
7 78, 70, 72
8 80
9 97, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/05/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 01
1 14, 19, 12
2 23
3 39
4 -
5 52, 51, 51, 51, 53
6 61
7 73, 72
8 85
9 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 16, 17
2 27
3 30, 35
4 45, 43, 49
5 53, 57, 54, 58
6 -
7 76, 74, 79
8 -
9 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 66 84 57
G.7 017 649 304
G.6 1915 0592 8581 9351 3861 5051 5566 2264 0494
G.5 1674 1481 2818
G.4 40277 42868 73274 00174 98497 34373 93859 99093 74755 62634 33702 05788 61596 04265 77682 62356 60292 79444 84881 40904 83910
G.3 33519 18694 10196 37089 16338 00045
G.2 43909 41019 79453
G.1 65824 09325 75192
G.ĐB 856896 488552 223329

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/05/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 19, 15, 17
2 24
3 -
4 -
5 59
6 68, 66
7 77, 74, 74, 73, 74
8 81
9 96, 94, 97, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 19
2 25
3 34
4 49
5 52, 55, 51, 51
6 65, 61
7 -
8 89, 88, 81, 84
9 96, 93, 96

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/05/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 10, 18
2 29
3 38
4 45, 44
5 53, 56, 57
6 66, 64
7 -
8 82, 81
9 92, 92, 94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 72 75 22
G.7 582 253 600
G.6 2416 9655 3838 1175 0612 3372 5621 5237 7522
G.5 5326 7839 6234
G.4 17163 70880 30120 39654 57108 30244 77733 62716 53760 28208 34125 11866 55161 32036 65680 00144 63249 27035 53243 40111 76269
G.3 14428 09271 94988 72945 10855 32054
G.2 52849 48906 21302
G.1 33290 67404 82863
G.ĐB 700811 419588 864619

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/05/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 16
2 28, 20, 26
3 33, 38
4 49, 44
5 54, 55
6 63
7 71, 72
8 80, 82
9 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/05/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 08
1 16, 12
2 25
3 36, 39
4 45
5 53
6 60, 66, 61
7 75, 72, 75
8 88, 88
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 19, 11
2 21, 22, 22
3 35, 34, 37
4 44, 49, 43
5 55, 54
6 63, 69
7 -
8 80
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 13 85 94
G.7 222 571 627
G.6 7922 8258 8070 5081 9592 6016 9222 6060 0451
G.5 6060 3801 9950
G.4 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097
G.3 49405 38871 32423 52578 31515 47260
G.2 30827 01213 34174
G.1 53940 42189 01973
G.ĐB 000242 610377 775118

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/04/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 04
1 13
2 27, 22, 22
3 39, 38
4 42, 40, 45, 44
5 52, 58
6 60
7 71, 70
8 -
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/04/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 13, 16
2 23, 25
3 -
4 -
5 50
6 -
7 77, 78, 75, 75, 71
8 89, 88, 81, 85
9 92, 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 15
2 22, 27
3 36
4 -
5 56, 52, 50, 51
6 60, 65, 60
7 73, 74
8 -
9 96, 92, 97, 94
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 20 55 50
G.7 348 630 915
G.6 1688 9185 8566 5561 3263 5070 2447 9558 6756
G.5 1971 6807 3198
G.4 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099 93808 36387 99093 02905 25941 62221 64566 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029
G.3 88589 15148 97541 86907 34320 45145
G.2 01236 69997 35626
G.1 26978 73626 91091
G.ĐB 720347 643219 200347

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 20
3 36
4 47, 48, 48
5 56, 56
6 66, 66
7 78, 79, 71
8 89, 88, 85
9 96, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 05, 07
1 19
2 26, 21
3 30
4 41, 41
5 55
6 66, 61, 63
7 70
8 87
9 97, 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 26, 20, 29
3 30
4 47, 45, 47
5 52, 58, 56, 50
6 -
7 71, 70
8 84, 86
9 91, 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 93 65 67
G.7 226 322 320
G.6 7466 2829 9973 5038 2791 8183 0662 0674 3409
G.5 5391 3641 3967
G.4 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260 59142 13641 99551 56893 74090 71332 82405 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640
G.3 64363 14119 76645 00133 63113 09865
G.2 89463 85133 88989
G.1 38879 68739 84851
G.ĐB 239928 144739 455086

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 19, 16
2 28, 29, 26
3 -
4 -
5 50
6 63, 63, 60, 66
7 79, 72, 77, 73
8 -
9 91, 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 22
3 39, 39, 33, 33, 32, 38
4 45, 42, 41, 41
5 51
6 65
7 -
8 83
9 93, 90, 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 13, 18
2 29, 20
3 33
4 42, 40
5 51
6 65, 67, 62, 67
7 74
8 86, 89, 86
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!