XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 14 85 74
G.7 102 093 085
G.6 7768 4821 4262 3507 5751 0753 0513 0805 7693
G.5 0057 6885 1227
G.4 65916 69108 73124 16037 07880 62852 77668 32649 03461 30831 14633 29997 56512 99144 54586 81511 18289 82528 95874 62646 24820
G.3 36742 85316 34919 65982 46195 50199
G.2 87392 69657 29319
G.1 62162 78972 41993
G.ĐB 034722 837619 461260

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 16/08/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 16, 16, 14
2 22, 24, 21
3 37
4 42
5 52, 57
6 62, 68, 68, 62
7 -
8 80
9 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 16/08/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 19, 19, 12
2 -
3 31, 33
4 49, 44
5 57, 51, 53
6 61
7 72
8 82, 85, 85
9 97, 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 16/08/2019

Đầu Lô Tô
0 05
1 19, 11, 13
2 28, 20, 27
3 -
4 46
5 -
6 60
7 74, 74
8 86, 89, 85
9 93, 95, 99, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 75 53 32
G.7 391 423 949
G.6 2880 4469 2490 6743 3907 1185 5805 3968 7806
G.5 5857 5512 2806
G.4 76723 68825 74902 34692 28858 41915 95346 42622 65051 53737 81483 47336 20426 78777 19275 83473 49581 95114 39012 96676 92897
G.3 50709 10298 42218 76343 09368 79911
G.2 47401 04215 26025
G.1 68438 63684 47165
G.ĐB 876748 204591 147653

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 09/08/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 02
1 15
2 23, 25
3 38
4 48, 46
5 58, 57
6 69
7 75
8 80
9 98, 92, 90, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 09/08/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 18, 12
2 22, 26, 23
3 37, 36
4 43, 43
5 51, 53
6 -
7 77
8 84, 83, 85
9 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 09/08/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 05, 06
1 11, 14, 12
2 25
3 32
4 49
5 53
6 65, 68, 68
7 75, 73, 76
8 81
9 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 28 04 76
G.7 139 889 569
G.6 7326 7514 1971 7074 1219 4350 4485 2251 8150
G.5 7532 2633 4266
G.4 08469 52421 96388 79739 67156 80657 21323 84963 54348 37691 46805 28428 74126 37691 01400 54804 73555 52059 85267 69427 11433
G.3 67207 55868 94458 71970 58407 99394
G.2 60546 88554 04374
G.1 13102 38888 99782
G.ĐB 269853 442944 044617

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 02/08/2019

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 14
2 21, 23, 26, 28
3 39, 32, 39
4 46
5 53, 56, 57
6 68, 69
7 71
8 88
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 02/08/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 19
2 28, 26
3 33
4 44, 48
5 54, 58, 50
6 63
7 70, 74
8 88, 89
9 91, 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 02/08/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 04
1 17
2 27
3 33
4 -
5 55, 59, 51, 50
6 67, 66, 69
7 74, 76
8 82, 85
9 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 01 31 24
G.7 290 070 371
G.6 6308 5773 9832 7879 8441 9411 8907 6914 5332
G.5 2486 4375 8439
G.4 39082 57986 26820 58588 91761 81994 48514 28681 40403 25087 14758 31569 09018 31220 71765 21933 24108 83211 32772 85166 59261
G.3 60950 55445 48420 17952 62972 37931
G.2 36507 00563 79241
G.1 28387 74350 15098
G.ĐB 208962 185478 730000

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/07/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 01
1 14
2 20
3 32
4 45
5 50
6 62, 61
7 73
8 87, 82, 86, 88, 86
9 94, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/07/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 11
2 20, 20
3 31
4 41
5 50, 52, 58
6 63, 69
7 78, 75, 79, 70
8 81, 87
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/07/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 07
1 11, 14
2 24
3 31, 33, 39, 32
4 41
5 -
6 65, 66, 61
7 72, 72, 71
8 -
9 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 80 46 74
G.7 886 779 455
G.6 9842 5232 0877 4385 3877 7376 3734 2101 5375
G.5 1664 4123 9567
G.4 36129 53002 54982 38734 12305 04284 27032 34134 21782 87503 35401 78086 01094 42084 31642 52490 72575 06601 66666 87246 27713
G.3 20871 06936 96108 58698 63910 58181
G.2 75959 16758 73483
G.1 68869 40892 25407
G.ĐB 751878 437265 723614

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/07/2019

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 -
2 29
3 36, 34, 32, 32
4 42
5 59
6 69, 64
7 78, 71, 77
8 82, 84, 86, 80
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/07/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 01
1 -
2 23
3 34
4 46
5 58
6 65
7 77, 76, 79
8 82, 86, 84, 85
9 92, 98, 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/07/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 01, 01
1 14, 10, 13
2 -
3 34
4 42, 46
5 55
6 66, 67
7 75, 75, 74
8 83, 81
9 90
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 36 45 94
G.7 905 517 779
G.6 5037 2072 8420 2450 5427 4348 3641 4779 3351
G.5 8963 6365 3354
G.4 15899 63989 15279 08408 14178 32797 32468 41849 04981 81206 72580 15977 65386 13900 76086 46524 06199 21675 12306 55005 80918
G.3 92976 16517 90899 89330 23397 97487
G.2 87230 96261 84971
G.1 99497 71366 62518
G.ĐB 228974 071728 940657

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/07/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 17
2 20
3 30, 37, 36
4 -
5 -
6 68, 63
7 74, 76, 79, 78, 72
8 89
9 97, 99, 97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 12/07/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 17
2 28, 27
3 30
4 49, 48, 45
5 50
6 66, 61, 65
7 77
8 81, 80, 86
9 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 12/07/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 18, 18
2 24
3 -
4 41
5 57, 54, 51
6 -
7 71, 75, 79, 79
8 87, 86
9 97, 99, 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 10 59 97
G.7 371 018 205
G.6 7323 1340 1589 0237 3355 2123 5028 0677 3516
G.5 8649 9560 0598
G.4 72918 26051 02956 35367 50836 55573 16607 34702 67505 27015 84939 96240 49077 31376 78266 63230 62314 33810 56571 54924 58405
G.3 97098 37493 04056 25393 87179 63689
G.2 64605 69266 57272
G.1 73212 50345 11493
G.ĐB 124024 550485 792299

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 05/07/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 12, 18, 10
2 24, 23
3 36
4 49, 40
5 51, 56
6 67
7 73, 71
8 89
9 98, 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 05/07/2019

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 15, 18
2 23
3 39, 37
4 45, 40
5 56, 55, 59
6 66, 60
7 77, 76
8 85
9 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 05/07/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 14, 10, 16
2 24, 28
3 30
4 -
5 -
6 66
7 72, 79, 71, 77
8 89
9 99, 93, 98, 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!