XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 82 95 06
G.7 961 931 710
G.6 7692 2193 9148 8891 0798 1765 2260 0689 8399
G.5 7010 1071 9408
G.4 85620 82231 40666 08702 29650 78612 05657 88088 34668 33223 84421 64429 57438 63456 34655 62476 75745 68353 44479 68477 88250
G.3 54142 32963 94152 12948 36647 17800
G.2 51779 13815 12300
G.1 33429 66685 68033
G.ĐB 099009 047391 515285

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 18/10/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 12, 10
2 29, 20
3 31
4 42, 48
5 50, 57
6 63, 66, 61
7 79
8 82
9 92, 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 18/10/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 23, 21, 29
3 38, 31
4 48
5 52, 56
6 68, 65
7 71
8 85, 88
9 91, 91, 98, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 18/10/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 08, 06
1 10
2 -
3 33
4 47, 45
5 55, 53, 50
6 60
7 76, 79, 77
8 85, 89
9 99
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 24 88 20
G.7 901 746 179
G.6 9891 5974 6984 8132 7266 0715 5452 2252 8272
G.5 7640 2744 3742
G.4 55400 99907 50524 76185 57093 14126 85472 03749 88817 53961 54216 45690 25747 38401 52983 63132 99693 63354 21620 53563 43830
G.3 75038 09067 54186 10319 90468 83507
G.2 08318 91039 92230
G.1 67741 73119 34240
G.ĐB 901299 903130 500275

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 11/10/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 07, 01
1 18
2 24, 26, 24
3 38
4 41, 40
5 -
6 67
7 72, 74
8 85, 84
9 99, 93, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 11/10/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 19, 17, 16, 15
2 -
3 30, 39, 32
4 49, 47, 44, 46
5 -
6 61, 66
7 -
8 86, 88
9 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 11/10/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 20, 20
3 30, 32, 30
4 40, 42
5 54, 52, 52
6 68, 63
7 75, 72, 79
8 83
9 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 43 92 73
G.7 652 415 331
G.6 2332 8116 0098 4808 0269 6514 8916 5963 2118
G.5 4463 3443 2241
G.4 00680 42843 66846 41685 83066 92816 46828 58558 40567 33917 86182 52514 15328 60367 23993 49198 75527 34286 10439 50172 10285
G.3 55909 36594 27058 52409 81272 14752
G.2 91082 89793 47132
G.1 47936 80160 87567
G.ĐB 055755 394895 063207

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 04/10/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 16
2 28
3 36, 32
4 43, 46, 43
5 55, 52
6 66, 63
7 -
8 82, 80, 85
9 94, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 04/10/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 17, 14, 14, 15
2 28
3 -
4 43
5 58, 58
6 60, 67, 67, 69
7 -
8 82
9 95, 93, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 04/10/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 16, 18
2 27
3 32, 39, 31
4 41
5 52
6 67, 63
7 72, 72, 73
8 86, 85
9 93, 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 26 96 69
G.7 591 381 267
G.6 2552 3197 7759 5867 1218 1592 2246 5410 6425
G.5 5199 8317 1038
G.4 04085 89132 10620 54453 87837 48645 98817 87441 77254 88706 76128 20671 91989 49578 61871 74927 29714 33386 05361 00838 73289
G.3 60266 40441 93298 84922 41403 94257
G.2 92221 23881 78232
G.1 27332 98284 90720
G.ĐB 396332 406941 326030

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/09/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 21, 20, 26
3 32, 32, 32, 37
4 41, 45
5 53, 52, 59
6 66
7 -
8 85
9 99, 97, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/09/2019

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 18
2 22, 28
3 -
4 41, 41
5 54
6 67
7 71, 78
8 84, 81, 89, 81
9 98, 92, 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/09/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 14, 10
2 20, 27, 25
3 30, 32, 38, 38
4 46
5 57
6 61, 67, 69
7 71
8 86, 89
9 -
Giải Vĩnh Long Vĩnh Long Bình Dương
G.8 37 37 57
G.7 653 653 823
G.6 7846 6251 8091 7846 6251 8091 7106 8618 9957
G.5 4726 4726 7162
G.4 68025 66851 51107 30452 50120 23773 24488 68025 66851 51107 30452 50120 23773 24488 22486 37382 51591 17802 29179 26830 33949
G.3 57949 53782 57949 53782 71497 66607
G.2 93066 93066 79954
G.1 87899 87899 74379
G.ĐB 500269 500269 477320

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/09/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 25, 20, 26
3 37
4 49, 46
5 51, 52, 51, 53
6 69, 66
7 73
8 82, 88
9 99, 91

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/09/2019

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 25, 20, 26
3 37
4 49, 46
5 51, 52, 51, 53
6 69, 66
7 73
8 82, 88
9 99, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/09/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 02, 06
1 18
2 20, 23
3 30
4 49
5 54, 57, 57
6 62
7 79, 79
8 86, 82
9 97, 91
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 88 18 68
G.7 731 544 598
G.6 8926 2629 8126 2831 9412 0645 1525 4132 2637
G.5 9988 3877 3372
G.4 68455 47038 27430 25657 79127 01389 08884 18290 85267 03871 84153 88080 75199 22861 08106 56136 17393 88270 39166 37516 26906
G.3 58888 61201 05402 97902 20283 42191
G.2 04594 27407 57998
G.1 22509 65659 78785
G.ĐB 466648 531701 194873

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/09/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 01
1 -
2 27, 26, 29, 26
3 38, 30, 31
4 48
5 55, 57
6 -
7 -
8 88, 89, 84, 88, 88
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/09/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 02, 02
1 12, 18
2 -
3 31
4 45, 44
5 59, 53
6 67, 61
7 71, 77
8 80
9 90, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/09/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 16
2 25
3 36, 32, 37
4 -
5 -
6 66, 68
7 73, 70, 72
8 85, 83
9 98, 91, 93, 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 66 75 68
G.7 640 300 450
G.6 1465 4096 2625 7964 8209 6455 3273 7613 9095
G.5 4761 0433 8318
G.4 67971 90112 01175 57412 31073 84565 93572 70732 12920 25280 39983 86869 57264 52599 46119 74358 95865 54127 24833 00458 76746
G.3 58559 65414 15101 58248 59431 64871
G.2 23779 47443 46203
G.1 45543 76892 71477
G.ĐB 086032 679226 153693

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/09/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 12, 12
2 25
3 32
4 43, 40
5 59
6 65, 61, 65, 66
7 79, 71, 75, 73, 72
8 -
9 96

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/09/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 00
1 -
2 26, 20
3 32, 33
4 43, 48
5 55
6 69, 64, 64
7 75
8 80, 83
9 92, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 06/09/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 18, 13
2 27
3 31, 33
4 46
5 58, 58, 50
6 65, 68
7 77, 71, 73
8 -
9 93, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!